Ifese Webinar Joegoslavische oorlogen


IFESE WEBINAR JOEGOSLAVISCHE OORLOGEN


Op zondag 14 maart 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de oorlogstribunalen en herinneringscultuur na de Joegoslavische oorlogen met em. prof. dr. Chris Van den Wyngaert (UAntwerpen) en dr. Ana Milošević (KU Leuven). De sprekers zullen focussen op respectievelijk de rol van internationale oorlogstribunalen en de herinneringscultuur. De activiteit zal online plaatsvinden en start om 14u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Em. prof. dr. Chris Van Den Wyngaert (Universiteit Antwerpen) doceert reeds een kwart eeuw internationaal strafrecht. Ze zetelde als rechter in het Joegoslaviëtribunaal (2003-2009) en Internationaal Strafhof (2009-2018). Thans zetelt ze in het Kosovo-tribunaal. Barones Van den Wyngaert heeft eredoctoraten van de Uppsala University (2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Maastricht University (2013), Case Western Reserve University (2013) and Stellenbosch University. Ze ontving tevens de Gouden Erepenning van het Vlaams Parlement (2013), het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2018), de World Peace through Law award van de Washington University of Saint Louis (2018) en Jescheck prize van de Association internationale de droit penal (2019) en tienjaarlijkse Vespasian V. Pella Medal (2019).

Dr. Ana Milošević is als postdoctoraal onderzoeker actief aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) van de KU Leuven. Thans onderzoekt ze de rol van de post-terroristische herdenkingen in Europa evenals de doeltreffendheid hiervan ten aanzien van slachtoffers, hun families en de overlevenden. Daarnaast is Dr. Milošević een Visiting Fellow aan de Universiteit van Sacro Cuore in Italië. Recent werd haar boek ‘Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans’ gepubliceerd.