Ifese-vrijwilliger Dimitri De Roover start aan doctoraat


Ifese-vrijwilliger Dimitri De Roover start aan doctoraat


Ifese-vrijwilliger Dimitri De Roover
Op 3 oktober 2022 start Ifese-vrijwilliger Dimitri De Roover een doctoraatsonderzoek in de geschiedenis. Hij wil een beter begrip vormen van de wisselwerking tussen de katholieke Kerk, het sociale vraagstuk en de invulling van de urbane ruimte tijdens de periode van 1884 tot 1914. Dit doet hij als doctoraatsonderzoeker bij KADOC, Documentatiecentrum -en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, verbonden aan de KU Leuven. Eerder behaalde hij aan de KU Leuven reeds een master geschiedenis met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode en een master overheidsmanagement en -beleid.
.
Dimitri werd op 6 maart 2021 bij Ifese actief als vrijwilliger. Hij was daarmee de eerste vrijwilliger in het netwerk; sindsdien hebben zes anderen hem gevolgd. Binnen Ifese redigeerde hij teksten voor het Ifese-verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Vanwege zijn uitmuntende prestatie werd door de editors van dat verzamelwerk aan hem gevraagd als coauteur mee het hoofdstuk over de methodologie van de geschiedschrijving uit te werken. Dat werd intussen door hem gefinaliseerd.
.
In de zomer van 2021 gaf Dimitri ook zijn eerste lezing bij Ifese. Op 16 juli presenteerde hij zijn masterthesis over de ‘société sainte’, een geheim netwerk van jonge aristocraten dat in de Zuidelijke Nederlanden aan de wieg stond van een oppositiebeweging die zich entte op een politieke vorm van het katholicisme. De video van deze lezing kan u hieronder bekijken:
.
(Lees verder onder deze video.)

 .
Later werkte hij voor Ifese ook een korte educatieve tekst uit over Johan Huizinga en het herfsttij der middeleeuwen en adviseerde hij het bestuur over fondsenwerving. Recent werd Dimitri ook co-organisator van enkele educatieve activiteiten met een geschiedkundige spreker, zoals voor de lezing over Oostenrijks fascisme die zal plaatsvinden op 10 oktober 2022 en het lentediner met een tafelrede over de geschiedenis van de prostitutie, dat op 18 maart 2023 zal plaatsvinden.
 .
Sinds 19 maart 2022 maakt Dimitri ook deel uit van de algemene vergadering van Ifese. Hij werd intussen ook uitgenodigd om op 8 oktober 2022 de raad van bestuur te vervoegen. In dat orgaan bepalen academici en niet-academici samen de educatie-, onderzoeks– en studentenprogramma’s van Ifese. Momenteel bestaat de academische kant van de raad van bestuur al uit negen doctorandi, een doctor en een professor, die in zes verschillende academische disciplines actief zijn aan alle vijf Vlaamse universiteiten en twee buitenlandse universiteiten.
 .
Wilt u zich ook graag engageren bij Ifese? Bekijk dan deze pagina. Alle talent is welkom.