Ifese verwelkomt nieuw lid in dagelijks bestuur


Ifese verwelkomt nieuw lid in dagelijks bestuur


Jens Van Mieghem, hoofd studentenprogramma’s, tijdens het Ifese Lentediner 2023

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) verwelkomt een nieuw lid in zijn dagelijks bestuur, Jens Van Mieghem.

Ifese tracht inzichten uit verschillende academische disciplines over waarden en instituties toegankelijk te maken. Zijn dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitwerking van de educatieveonderzoeks– en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd. Vandaag werd Jens aan dit orgaan toegevoegd als hoofd studentenprogramma’s. Hij zal daar instaan voor de Montaigne-wedstrijd en de studentenpresentaties die Ifese elk jaar organiseert.

Op zondag 14 maart 2021, tijdens een van de talrijke lockdowns, nam Jens voor het eerst deel aan een Ifese-activiteit. Het betrof het webinar over de Joegoeslavische oorlogen. Nadien woonde hij verschillende andere activiteiten bij, waarop hij de vereniging en haar leden beter leerde kennen. Vanaf december 2022 engageerde hij zich ook bij Ifese als vrijwilliger. Hij trad op 20 april 2024 toe tot de algemene vergadering en raad van bestuur.

Als vrijwilliger schreef Jens een educatieve tekst waarin hij enkele evoluties in het diplomatiek recht en de diplomatie tijdens de zestiende eeuw toelicht. Daarnaast organiseerde hij een webinar over individualisme in de Russische literatuur en een lezing over Romeins en kerkelijk recht in het ancien régime. Verder ondersteunde Jens als secretaris voor de workshops de maandelijkse workshops voor de Ifese-onderzoekers.

Jens studeert geschiedenis aan de UGent en is daarnaast actief in het Gentse studentenleven, waar hij ervaring opdeed met het organiseren van lezingen en debatten.

Wilt u zich ook graag engageren bij Ifese? Bekijk dan deze pagina. Alle talent is welkom.