Ifese-onderzoeker op onderzoeksverblijf bij het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law


Ifese-onderzoeker op onderzoeksverblijf bij het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law


Ifese-onderzoeker drs. Max De Schryver in Luxemburg.

Hoofd Onderzoek en Ifese-onderzoeker drs. Max De Schryver startte begin februari in Luxemburg aan een onderzoeksverblijf bij het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law. Hij werkt er bij het Department of European and Comparative Procedural Law met als directeur prof. dr. Burkhard Hess.

Max is Doctoraatsbursaal en werkt aan een doctoraat voor de Universiteit Gent bij het Instituut voor Procesrecht. Hij doet onderzoek naar de functie en limieten van de regelgeving rond procesdocumenten (bv. vormvoorschriften bij conclusies, instaatstelling, hoger beroep etc.) in Belgisch, Frans, Nederlands, Duits en Amerikaans recht. Met zijn onderzoek hoopt hij een duidelijke analyse te maken van de functie en doelstellingen achter de regels die zich op procesdocumenten richten met de hoop om aanbevelingen te kunnen opstellen rekening houdende met de richtinggevende beginselen van het burgerlijk procesrecht.

Sinds eind 2020 presenteert Max elke maand binnen Ifese ook voorlopige onderzoeksresultaten aan de andere Ifese-onderzoekers tijdens de Ifese-Workshop. Elk jaar neemt hij tevens deel aan het Ifese-Colloquium. Dit jaar gaf hij een overzicht met betrekking tot de stand van zaken voor wat betreft de regelgeving rond de Belgische instaatstelling. Meer informatie over Max zijn activiteiten kan je vinden op de onderzoekers-pagina (scrollen naar Max De Schryver).

Max zal twee maanden in Luxemburg verblijven. Het doel van zijn onderzoeksverblijf is het ontwikkelen van het rechtsvergelijkend luik binnen zijn doctoraatsonderzoek. De bibliotheek en de daar aanwezige onderzoekers zullen kunnen bijdragen tot de analyse van buitenlands recht met betrekking tot de regelgeving rond procesdocumenten. Het onderzoeksinstituut werd opgericht in 2012 en beschikt over een zeer uitgebreide collectie aan bronnen.

Via de website van het Instituut voor Procesrecht kan je het verdere verloop van Max zijn doctoraat en (bijkomende) publicaties opvolgen.