Ifese Webinar Energieprijzen


IFESE WEBINAR ENERGIEPRIJZEN


Op woensdag 9 maart 2022 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over energieprijzen met prof. dr. Johan Albrecht (UGent) en prof. dr. Frederik Vandendriessche (UGent en UAntwerpen). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 20u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Johan Albrecht studeerde aan de universiteit te Gent en te Oxford. Thans doceert hij milieueconomie aan de Universiteit Gent, waar hij als hoogleraar onderzoek doet aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daarnaast is professor Albrecht senior fellow bij Itinera. In de boekhandel kan u o.a. zijn boek ‘Energietrilemma. Een verkenning van het Belgische elektriciteitslandschap in 2030’ (2017) terugvinden.

Prof. dr. Frederik Vandendriessche studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en Universiteit Gent. Daarna behaalde hij in 2003 aan die laatste universiteit zijn doctoraat in de rechtsgeleerdheid. Professor Vandendriessche geeft zowel les aan de Universiteit Antwerpen als aan de UGent. Bij de eerste doceert hij publiekrecht en bij de tweede milieurecht. Tot slot is hij ook nog partner bij het advocatenkantoor Stibbe.