Studentenpresentatie Hannah Arendt


STUDENTENPRESENTATIE – HANNAH ARENDT


De studentenpresentatie over ‘Hannah Arendt over de vermaatschappelijking van het politieke’ vindt plaats op vrijdag 5 juli 2024 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


De Franse aristocraat en socioloog Alexis de Tocqueville (1805-1859) onderkende in zijn reflecties over de democratie in de Verenigde Staten voor het eerst het gevaar van een zacht despotisme dat borg zou staan voor individuele welvaart en geluk. De noodlottigheid bij die ontwikkeling is dat de staat zijn burgers niet langer als mondige, autonome individuen beschouwt maar hen integendeel tot een permanente toestand van kinderlijkheid dwingt. De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) realiseerde zich eveneens wat het risico van een bureaucratisch geleide verzorgingsstaat inhield. De bouwstenen van Arendts kritiek vinden we voornamelijk terug in haar hoofdwerk ‘The Human Condition’ (1958). Hierin typeert Arendt de mens in een bemiddelende relatie met de wereld in de drie hoofdactiviteiten van arbeiden, werken en handelen. Hieraan koppelt Arendt ook een drieledig onderscheid van de publieke ruimte in de private, de sociale en de politieke sfeer. Wanneer het sociale het van het politieke overneemt en publieke kwesties worden herleid tot maatschappelijke vraagstukken, dreigt het totalitarisme opnieuw de kop op te steken. In deze lezing zal Xavier Meulders bespreken wat dit impliceert en wat een eventuele remedie uit dit tijdsgewricht kan zijn.

.

Spreker


Xavier Meulders studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen (2011) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (2014), waar hij afstudeerde met een dissertatie over het waarheidsbegrip in de filosofie van Franz Brentano (1838-1917). Momenteel bereidt hij een doctoraatsproefschrift in de rechten voor aan de Universiteit Hasselt over de filosofische grondslagen van het vrijheids- en aansprakelijkheidsbegrip in het privaatrecht. Hij is lid van de raad van bestuur van Ifese.

.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).