Studentenpresentatie Gentse Calvinistische Republiek


STUDENTENPRESENTATIE – GENTSE CALVINISTISCHE REPUBLIEK


De studentenpresentatie over de Gentse Calvinistische Republiek vindt plaats op vrijdag 30 augustus 2024 en start om 20u in Gent.
.

Lezing


In de context van de Nederlandse Opstand werd Gent van oktober 1577 tot september 1584 bestuurd door een revolutionair bewind dat een radicaal calvinistisch beleid voerde en streefde naar het herstel van de stedelijke autonomie en de politieke macht van het ambachtswezen. In de literatuur kreeg dit regime de benaming ‘Gentse Calvinistische Republiek’. Jens Van Mieghem bespreekt in deze lezing hoe de voorgeboden, het equivalent van stedelijke politiereglementen, innovatie en continuïteit kunnen blootleggen in het regelgevend optreden van de calvinistische en katholieke schepenbanken voor en na de machtswissel in 1584. Ondanks religieuze en politieke verschillen pasten opeenvolgende stadsmagistraten de technieken en instituties die door hun voorgangers werden ontwikkeld soms aan hun eigen agenda aan en bleven bepaalde waarden een constante.

.

Spreker


Jens Van Mieghem is master- en bachelorstudent geschiedenis aan de UGent, waar hij voor een minor recht koos en zich richtte op de geschiedenis van de vroegmoderne tijd en de klassiek oudheid. In dat kader schreef hij zijn bachelorproef ‘‘ ‘Van heere ende wet weghe’. Een literatuuronderzoek naar de Gentse voorgeboden tijdens en na de Calvinistische Republiek (1581-1587)’’, waarop deze lezing gebaseerd is. Jens is tevens bestuurslid bij Ifese. Voor Ifese schreef hij reeds een educatieve tekst over diplomatieke immuniteit in de 16e eeuw en organiseerde hij educatieve activiteiten over rechtsgeschiedenis en Rusland.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).