Studentenpresentatie Brusselse instellingen


STUDENTENPRESENTATIE – BRUSSELSE INSTELLINGEN


De studentenpresentatie over de Brusselse instellingen vindt plaats op vrijdag 26 juli 2024 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


De huidige Belgische staatsstructuur is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Deze structuur resulteert echter in een constitutioneel doolhof in Brussel. Zo kunnen maar liefst zeven verschillende overheden gemeenschapsbevoegdheden uitoefenen in Brussel. In deze lezing bespreekt Alexander De Vroede de evolutie van het institutionele landschap in Brussel, waarna het model van een Belgische Unie met vier deelstaten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België) wordt besproken. Binnen dit voorgestelde model zal ook de noodzakelijke asymmetrische verdeling van bevoegdheden aan bod komen.

.

Spreker


Alexander De Vroede zit momenteel in de laatste fase van zijn masteropleiding in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij zich specialiseert in het publiekrecht. Zijn thesis, getiteld “De Brusselse instellingen: een uitweg uit het constitutionele doolhof”, vormt de basis van deze lezing. Sedert 2022 is hij actief als vrijwilliger bij Ifese, waar hij jaarlijks een activiteit organiseert gerelateerd aan het constitutionalisme. Daarnaast verzorgt hij de publicaties in het Belgisch Staatsblad en gaat hij op zoek naar geschikte restaurants waar de deelnemers na afloop van een activiteit kunnen napraten. In 2024 is hij toegetreden tot de algemene vergadering van Ifese.

.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).