Nieuwe lezingen in lezingenreeks ‘Christelijk denken’


Nieuwe lezingen in lezingenreeks ‘Christelijk denken’


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) lanceerde in 2022 een lezingenreeks over het christelijk denken.

De eerste drie lezingen vonden plaats in 2022 en 2023:

  • ‘De morele grondslagen van de markt’ met prof. dr. Wim Decock op 9 november 2022 te Leuven i.s.m. CDS Leuven en Katechetika.
  • ‘Subsidiariteit’ met dr. Hendrik Moeys op 4 mei 2023 te Leuven i.s.m. CDS Leuven.
  • ‘Italiaans humanisme’ met prof. dr. Ide François op 14 november 2023 te Leuven i.s.m. CDS Leuven en Kring Babylon.

De video-opnames van deze lezingen kan u hier terugvinden.

De volgende lezingen vinden plaats in het voorjaar van 2024:

  • ‘Lezing Kerkelijk en Romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime’ met prof. dr. Wouter Druwé op dinsdag 23 april 2024 te Leuven i.s.m. Kring Historia. Meer informatie.
  • ‘Rerum Novarum’ met drs. Dimitri De Roover op dinsdag 30 april 2024 te Leuven i.s.m. Kring Historia. Meer informatie.