Ifese Workshop 20 mei 2022


IFESE WORKSHOP 20 mei 2022

Op 20 mei 2022 vond een Ifese Workshop plaats in Paddenhoek 5.3 van het Faculteit Recht en Criminologie van de UGent te Gent. De volgende topics werden besproken:

 • “Begrotingsbevoegdheid parlement bij redding banken en overheden – BVerfG 7 september 2011 (EFSF I), 28 februari 2012  (EFSF II), 12 september 2012 (ESM I), 18 maart 2014 (ESM II) en 30 juli 2019 (Bankenunie)”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)
 • Herfsttij des progressieven constitutionalisme
  Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)
 • “Den Leider beschermt het Recht. Het instrumentarium van de Belgische rechtsstaat ten dienste van de staatsgreep en de dictatuur”
  Dr. Johan Van de Voorde (rechten, UA)
 • “Opkomen tegen een beslissing nopens de rechtspleging die in overeenstemming met voorafgaande conclusies werd gewezen. Belang, rechtsverwerking en procesloyauteit bij het Hof van Cassatie”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)