Ifese-onderzoeker start onderzoeksverblijf in Hamburg


Ifese-onderzoeker start onderzoeksverblijf in Hamburg


Ifese-onderzoeker Jitte Akkermans aan het Institut für Recht und Ökonomik

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie heeft zeven onderzoekers die werken aan een doctoraat. Eén daarvan is Jitte Akkermans. Hij start vandaag een onderzoeksverblijf aan het Institut für Recht und Ökonomik – Institute of Law and Economics te Hamburg.

.

Jitte verricht aan de KU Leuven onderzoek waarin hij een rechtseconomische analyse van de constitutionele beperkingen op het redden van banken en overheden onderneemt. Voorbeelden van zulke reddingsoperaties zijn de garanties die aan Arco werden verstrekt, de leningen die via het ESM werden verleend aan Griekenland en bepaalde aspecten van het onconventioneel monetair beleid van de ECB.

Concreet vergelijkt hij in zijn onderzoek de voorwaarden die rechters bij reddingsoperaties opleggen in de Belgische, Duitse en Europese rechtsorde in de hoop bepaalde grondwettelijk beschermde waarden te doen respecteren. Met behulp van economische theorie verduidelijkt hij vervolgens de geloofwaardigheid van deze voorwaarden evenals de te verwachten gevolgen voor de rechtsbescherming, het democratische proces en werking van de vrije markt.

.

Sinds eind 2020 presenteert Jitte elke twee à vier weken zijn voorlopige onderzoeksresultaten aan de andere Ifese-onderzoekers tijdens de workshops die Ifese organiseert. Elk jaar doet hij hetzelfde voor andere geïnteresseerden tijdens het colloquium. Afgelopen jaar besprak hij op het colloquium het verschil in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Duitse Bundesverfassungsgericht over het onconventionele monetaire beleid:

.

(Tekst gaat verder onder de video.)

.

Om rechtseconomische analyse van constitutionele regels te verfijnen, verblijft hij thans aan het Institut für Recht und Ökonomik te Hamburg (Duitsland) bij professor dr. Stefan Voigt die zich heeft gespecialiseerd in het economische effect van grondwetten. Het interdisciplinair onderzoeksinstituut waar Jitte thans verblijft, maakt deel uit van de rechtsfaculteit van de Universität Hamburg en legt zich toe op de economische analyse van publiek-, internationaal en privaatrecht. Het voorziet daarnaast ook onderwijs voor de Europese master in rechtseconomie en de Europese doctoraatsopleiding in de rechtseconomie.

Online kan u nog enkele onderzoeksresultaten van Jitte terugvinden in de blogs die hij schreef voor het Corporate Finance Lab en papers die hij in academische tijdschriften publiceerde:

  1. On the reasoning of the ECJ in the PSPP-case
  2. Five remarks on the ruling of the Bundesverfassungsgericht in the PSPP-case
  3. Six objections against the AG’s opinion in ECB case
  4. The Role of Non-Democratic Institutions in a Democracy, according to Montesquieu, Tocqueville, Acton, Popper, and Hayek, Applied to the EU.
  5. Democratie in Europa: Rol van de EU ten aanzien van drie randvoorwaarden van de democratie (achter betaalmuur)
  6. Recodifying the Law: A Metalinguistic Inquiry into the Recodification of Belgian Law Between 2014–2019 (co-publicatie)