Ifese Workshop 25 februari 2022


IFESE WORKSHOP 25 februari 2022

Op vrijdag 25 februari 2022 vond te Leuven een Ifese Workshop plaats. De volgende onderwerpen werden besproken:

 • “Wanbetalingen door buitenlandse mogendheden – BVerfG 30 april 1963 (Iranische Botschaft), 13 december 1977 (Philippinische Botschaft), 6 december 2006 (Diplomatische Immunität) en 8 mei 2007 (Argentinien-Anleihen)”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)
 • “Nederlands afwegingskader netcongestie”
  Drs. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)
 • “Rechtsvergelijkende inleiding tot het mededingingsrecht van de Verenigde Staten van Amerika”
  Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)
 • “Innovatieve financiering van natuurgebaseerde oplossingen in steden”
  Drs. Joeri Vandendriessche (rechten, UAntwerpen)
 • “Een inflatie aan informatieverplichtingen in het burgerlijk procesrecht? – GwH 10 februari 2022, nr. 23/2022”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)