Ifese Webinar Homonegativiteit


IFESE WEBINAR HOMONEGATIVITEIT


Op woensdag 14 april 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over homonegativiteit met prof. dr. Pieter Adriaens (KU Leuven) en prof. dr. Alexis Dewaele (UGent). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 19u.

 


Thema


De eerste spreker focust op de oorsprong van homonegativiteit. Hij formuleert daarbij een antwoord op de vraag: “Waarom hebben zoveel mensen moeite met (bepaalde vormen van) homoseksualiteit?” De tweede spreker richt zich op de evolutie van houdingen ten opzichte van homoseksualiteit doorheen de geschiedenis. Hij probeert een antwoord te geven op de vraag “Bestaat er zoiets als universele waarden en hoe kunnen we bijdragen tot een maatschappelijk klimaat dat diversiteit in al zijn aspecten omarmt?”

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Pieter Adriaens (KU Leuven) is verbonden aan Centrum voor Logica en Filosofie van de Wetenschappen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte. Daar doet hij onder meer onderzoek naar de geschiedenis en filosofie van de seksuologie, met bijzondere aandacht voor homoseksualiteit en homonegativiteit. Later dit jaar verschijnt er bij The University of Chicago Press ook een Engelstalig boek van zijn hand over onze interesse in wetenschap en homoseksualiteit.

.
Prof. dr. Alexis Dewaele (UGent) is verbonden aan de Vakgroep Experimenteel- Klinische en Gezondheidspsychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij doceert er kwalitatieve data-analyse. Zijn onderzoek focust op seksuele gezondheid, seksuele minderheden, minderheidsstress, coping en online survey methodologie. Hij is tevens voorzitter van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.