Ifese Webinar Populisme


IFESE WEBINAR POPULISME


Op woensdag 31 maart 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over populisme met prof. dr. Stefan Rummens (KU Leuven) en prof. dr. Georgi Verbeeck (KU Leuven & Maastricht University). Ze nemen respectievelijk een filosofische en geschiedkundig invalshoek. De activiteit zal online plaatsvinden en start om 19u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Stefan Rummens is hoogleraar politieke filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.  Daar geeft hij onder andere les over politieke filosofie en ethiek. Zijn onderzoek focust op discoursethiek, deliberatieve democratie, populisme, politiek extremisme en representatie. In 2016 schreef hij een boek getiteld ‘Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie!’

Prof. dr. Georgi Verbeeck doceert als hoogleraar Duitse geschiedenis aan de KU Leuven en als hoofddocent aan de Maastricht University. In Leuven is hij actief bij de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving. Zijn academisch onderzoek en publicaties situeren zich voornamelijk in de Duitslandstudies en de geschiedenis van moderne politieke ideologieën. In de boekhandel kan u van hem ‘Een geschiedenis van Duitsland’ terugvinden.