Ifese Webinar Privacy en Gezondheidsdata

 


IFESE WEBINAR PRIVACY EN GEZONDHEIDSDATA


Op zaterdag 24 april 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over privacy en gezondheidsdata met prof. dr. Mahsa Shabani (UGent) en dr. Luca Marelli (KU Leuven). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 14u. De activiteit is gratis en erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen een halfuur voor het webinar een deelnemerslink (YouTube-live) ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).


Sprekers


Prof. dr. Mahsa Shabani doceert privacyrecht aan het Institute for International Research on Criminal Policy van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust zich onder meer op persoonlijke databescherming, gezondheidsprivacy, data sharing evenwel als biomedische onderzoeksethiek. Thans is professor Shabani eveneens betrokken bij talloze internationale en Europese projecten, zoals het Regulatory and Ethics Working Group of Global Alliance for Genomics and Health initiative, EUCelLEX- en euCanSHareproject. Ze is eveneens actief in verschillende adviesorganen binnen de Europese Commissie.

Dr. Luca Marelli  is postdoctoraal onderzoeker aan het Life Sciences & Society Lab van de KU Leuven. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Milaan, en voltooide er een doctoraat in de ‘Funderingen en Ethiek van de Levenswetenschappen’. Thans voert Dr. Marelli onderzoek naar het wetenschappelijk beleid van de Europese Unie inzake de klinische en commerciële vertaling van biomedisch onderzoek.