Ifese Symposium Wetenschap in Perspectief (editie 2021)


IFESE SYMPOSIUM WETENSCHAP IN PERSPECTIEF


Op donderdag 8 april 2021 organiseert Ifese een symposium waarin enkele hoofdstukken van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’ besproken zullen worden. Het symposium vindt online plaats en biedt de auteurs van de verschillende hoofdstukken de kans om met elkaar in gesprek te gaan en inzichten uit te wisselen. Wie interesse heeft om hierop aanwezig te zijn, kan zich richten tot Vince Liégeois (vince.liegeois@ifese.be) met een verzoek om aan dit symposium deel te nemen.

 


Programma


I. Voormiddagsessie

10u00: Vince Liégeois
Wetenschap in Perspectief: Opzet en inhoud

10u30: Julie Mennes
Hoofdstuk 1 Multidisciplinariteit
“A commentary on multidisciplinarity and a multidisciplinary book”

11u10: Raoul Gervais
Hoofdstuk 4 Positivisme
“‘Zachte’ wetenschap en ‘harde’ feiten”

II. Middagpauze

11u50-12u30  Middagpauze

III. Middagsessie

12u30: Marcel Sarot
Hoofdstuk 7 Theologie
“Het descriptivisme voorbij”

13u10: Vincent Vincke & Levi Haeck
Hoofdstuk 5 Filosofie
“Methode en methodologie in de filosofie”

13u50: Jari Vanroy
Hoofdstuk 10 Psychologie
“Psychologie omarmt statistische analyse”

IV. Koffiepauze

14u30: Koffiepauze

V. Namiddagsessie

14u40: Trees Goethals
Hoofdstuk 20 Interne wetenschapscommunicatie
“Periodisering binnen de historiografie”

15u20: Slotwoord en discussie