Ifese Webinar Dekolonisatie


IFESE WEBINAR DEKOLONISATIE


Op woensdag 12 mei 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over dekolonisatie, meer bepaald herstelbetalingen en cultuurgoederen, met drs. Dries Glorieux (King’s College London) en drs. Maxim Smets (KU Leuven). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 20u. De activiteit is gratis en erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Drs. Dries Glorieux studeerde politieke wetenschappen aan de UGent. Thans doctoreert hij aan het King’s College te London. Daar werkt hij aan het departement politieke economie aan  een doctoraat over herstelbetalingen voor de slavernij en de raciale welvaartskloof.

Drs. Maxim Smets studeerde rechten aan de KU Leuven. Hij behaalde er de onderzoeksmaster en schrijft thans een doctoraat over het eigendomsrecht en de restitutie van kunst en cultureel erfgoed. Hij heeft ondertussen de Jura Falconis Bachelorpijs en de Montaigne Essay Wedstrijd gewonnen. Maxim heeft ook nog bijkomende publicaties in Jura Falconis en op de Leuven Transitional Justice Blog.