Ifese Webinar Vrijheid van Meningsuiting


IFESE WEBINAR VRIJHEID VAN MENINGSUITING


Op zaterdag 20 februari 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de vrijheid van meningsuiting met prof. dr. Maarten Boudry (UGent) en prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven & VUB). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 14u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Maarten Boudry studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar hij nadien met steun van het FWO tevens zijn doctoraat behaalde met een proefschrift over pseudowetenschap. Thans doceert hij eveneens aan zijn alma mater als houder van de eerste Leerstoel-Etienne Vermeersch. Professor Boudry’s onderzoek focust onder meer op evolutionaire epistemologie, denkfouten en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Hij publiceerde twee academische bundels in samenwerking met Massimo Pigliucci: ‘Philosophy of Pseudoscience’ (2013) en ‘Science Unlimited? On the challenges of scientism’ (2018), alsook een paar boeken voor het bredere publiek ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’ (2019) en ‘Alles wat in dit boek staat is waar (en andere denkfouten)’ (2019). Daarnaast opinieert professor Boudry eveneens in De Morgen, De Standaard, Knack, NRC Handelsblad … en op Twitter.

.

Prof. dr. Koen Lemmens studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien behaalde hij zijn doctoraat aan het Europees Universitair Instituut te Firenze. Thans is hij professor aan de KU Leuven en VUB. Daar doceert hij Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht, mediarecht en persrecht. Zijn onderzoek focust op de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, het Belgisch constitutioneel recht en procedures voor het Belgisch Grondwettelijk Hof en Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Professor Lemmens is naast zijn academische activiteiten ook advocaat aan de Brusselse Balie. Zijn opinie over actuele gebeurtenissen kan u terugvinden in De Morgen, Knack en De Standaard en op Twitter.