Drie Ifese-bestuursleden starten met doctoraat


Drie Ifese bestuursleden starten met doctoraat


       

Ifese-bestuursleden Pieter Daem, Max De Schryver en Vincent Vincke

 

In het academiejaar 2020-2021 gaan drie Ifese-bestuursleden aan de slag als onderzoeker.

 

  • Pieter Daem start als doctoraatsassistent bij het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Eerder volgde hij de onderzoeksmaster in de rechten in Leuven, ging hij op uitwisseling aan Northwestern Pritzker School of Law in Chicago en was hij hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis. Pieter Daem was van 2017 tot 2018 secretaris van Ifese en is er sindsdien bestuurder.

 

  • Max De Schryve start als doctoraatsonderzoeker bij het Instituut voor Procesrecht van de UGent. Hij studeerde eerder rechten aan de UGent. In 2018-19 was hij bestuurslid bij B2S Gent. Max De Schryver werd in 2019 tot de raad van bestuur van de Ifese vzw verkozen. Hij verzorgt thans de nieuwsbrief en sociale media van Ifese.

 

  • Vincent Vincke start als FWO-aspirant aan een doctoraat over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein bij het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB.  Vincent Vincke zet sinds 2016 als Ifese bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de Ifese Studiedagen. Sinds 2018 is hij tevens secretaris bij Ifese.

 

Het volledige bestuur kan u hier terugvinden.