Ifese Studiedag Eigendomsrecht

eigendom-1


Ifese Studiedag Eigendomsrecht


Op zaterdag 15 april 2017 houdt Ifese een studiedag over eigendomsrecht. De activiteit zal plaatsvinden in het Kramersplein 23, 9000 Gent.


Programma

10u00 – 10u25: Ontvangst met koffie

10u25 – 10u30: Welkomswoord

10u30 – 11u45: Prof. dr. Laurent Waelkens

11u45 – 12u00: Koffiepauze

12u00 – 13u15: Prof. dr. Frank Van Dun over ‘Freedom and Property; Where They Conflict’

13u15 – 14u15: Lunch

14u15 – 15u30: Drs. Charles Delmotte over ‘Who protects the politically powerless? Het recht op eigendom als beschermingsmechanisme tegen meerderheden en politieke elites. Vermogens- en vermogenswinstbelasting in perspectief.’

15u30 – 15u45: Koffiepauze

15u45 – 17u00: Prof. dr. Boudewijn Bouckaert


Inschrijving

U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Gelieve daarbij ook meteen te vermelden indien u vegetarisch eet of voedselallergieën hebt. Het inschrijvingsgeld is 15 euro. Leden en vrienden van Ifese betalen maar 10 euro. In het inschrijvingsgeld is de broodjeslunch, drank en deelname aan de studiedag inbegrepen. U kan uw inschrijvingsgeld storten op IBAN BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB.

Lid of vriend worden van Ifese? Dat kan al vanaf 10 euro/jaar.


Sprekers

Boudewijn Bouckaert

Prof. em. dr. Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent. Hij richtte mee het Ludwig von Mises Instituut, Nova Civitas en Cassandra op. Thans is hij voorzitter van Libera! Op academisch vlak ontwikkelde Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide. In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics. Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en Vlaams Parlementslid.

Charles Delmotte

Drs. Charles Delmotte behaalde een master moraalfilosofie en een master rechten aan de UGent. Thans doet hij onderzoek naar de constitutionalisering van belastingsrecht, meer bepaald naar natuurrechtelijke en constitutionele beperkingen op de welvaartsstaat. Dit academiejaar is hij een Adam Smith Fellow aan de George Mason University. Drs. Delmotte was eveneens visiting researcher aan het Center for the Philosophy of Freedom aan de Universiteit van Arizona

Frank Van Dun

Prof. dr. Frank van Dun studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent. Van 1986 tot 2005 was hij hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. Van 1974 tot 1985 was hij verbonden aan het Seminarie voor Algemene Rechtsleer van de Universiteit Gent. Sedert 1989 is hij lid van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van dezelfde faculteit. Hij is auteur van onder meer Het Fundamenteel Rechtsbeginsel, De Utopie van de Mensenrechten en Mens, Burger, Fiscus.

Laurent Waelkens

Prof. dr. Laurent Waelkens studeerde rechten te Kortrijk, Leuven en Leiden. Van 1988 tot 2004 was hij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, voor het vak Romeins recht. Sinds 2004 is hij voltijds hoogleraar in het Romeinse recht aan de KU Leuven. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Leiden), lid van het wetenschappelijke comité van de Revue historique de droit français et étranger (Parijs) en hetzelfde bij de Rivista internazionale di diritto comune (Rome).