Ifese Workshop 26 mei 2023


IFESE WORKSHOP 26  mei 2023

Op vrijdag 26 mei 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken:

 • “Belang bij het instellen van hoger beroep in strijd met ingenomen standpunten in eerste aanleg”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)
  .
 • “Methodologische overwegingen bij patronen als contextafhankelijke elementen”
  Drs. Vince Liégeois (taalkunde, Universiteit van Bourgondië/HHU)
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie (deel 2) – GwH 29/96, 124/99, 139/2003, 101/2013, 121/2008, 9/2011, 31/2016, 90/2018, 129/2015, 32/2019, 38/2019”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)
 • “Windrechten op de Noordzee”
  Drs. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)
 • “De niet-opgehaalde zaken ter griffie”
  Dr. Johan Van de Voorde (rechten, UA)
  .
 • “Vrijheid van handel en nijverheid in de 19de eeuw: een synthese”
  Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)