Ifese Studentenpresentatie Belgisch-Duitse rechtstaal


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – BELGISCH-DUITSE RECHTSTAAL


De studentenpresentatie over Duits als rechtstaal in België vindt plaats op vrijdag 15 juli 2022 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


Duits geldt als één van de drie landstalen van België. Desondanks is het gebruik van de Duitse taal in juridische contexten veel beperkter als deze van het Frans en Nederlands. Zo worden wetten en besluiten niet systematisch in het Duits vertaald en is de vertaling van de Grondwet de enige Duitse vertaling die rechtskrachtig is op federaal niveau. Zij die zich van de “Belgisch-Duitse rechtstaal” bedienen worden bovendien met een extra probleem geconfronteerd: namelijk dat men wegens de bijzonderheden van het Belgische rechtssysteem zich niet altijd van de gangbare terminologie uit andere Duitstalige rechtssystemen kan bedienen.

In zijn lezing bespreekt Vince Liégeois de geschiedenis van de Duitse taal in België, met bijzondere aandacht voor de huidige situatie van de “Belgisch-Duitse rechtstaal”. Daarna bespreekt hij zijn onderzoek naar de terminologische strategieën van de “Terminologieausschuss”, die voor de Duitse rechtsterminologie bevoegd is. Ten slotte bespreekt hij welke mogelijkheden en moeilijkheden er zijn m.b.t. een uitgebreider gebruik van het Duits in wetgevende teksten.


Spreker


Drs. Vince Liégeois studeerde Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in discourstradities, cognitieve semantiek en corpuslinguïstiek. De objecttalen van zijn onderzoek zijn Duits, Frans, Nederlands en Italiaans. Thans werkt hij aan een dubbeldoctoraat aan de Université de Bourgogne en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In het kader van dit onderzoek was hij gastonderzoeker aan de Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz. Vanaf 1 september 2022 is hij als gastonderzoeker tewerkgesteld aan de KU Leuven campus in Antwerpen.

.


Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).