Ifese Studentenpresentatie Hercodificaties


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – HERCODIFICATIES


De studentenpresentatie over de taalkundige aspecten van hercodificaties vindt plaats op dinsdag 30 augustus 2022 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


Tijdens deze lezing bespreekt Jitte Akkermans artikel “Recodifying the Law: A Metalinguistic Inquiry into the Recodification of Belgian Law Between 2014–2019” dat hij samen met Vince Liégeois schreef. Daarin onderzochten ze a.d.h.v. de adviezen van de Raad van State welke taalkundige moeilijkheden men bij hercodificaties moet overbruggen. Deze werden verder uitgelicht aan de hand van inzichten uit zowel de taalkunde (met name uit de discourslinguïstiek en metalinguïstiek) als de institutionele context (positie van en procedures voor de Raad van State) en rechtstheorie (o.a. von Savigny en Hayek).

.


Sprekers


Jitte Akkermans behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans is hij als doctoraatsstudent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Jitte is algemeen directeur bij het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw.

 .

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).