Ifese Studentenpresentatie – Oorlogsmachine of militair


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – OORLOGSMACHINE OF MILITAIR


De studentenpresentatie over oorlogsmachine of militair vindt plaats op vrijdag 23 juli 2021 en start om 20u in Leuven in aula MSI1 00.28.
..

Lezing


Technologie verandert niet alleen het maatschappelijke leven, ook de overheid en defensie maken er uitvoerig gebruik van. De inzet van human enhancementtechnologieën door defensie leidt echter tot potentiële conflicten met het internationaal publiekrecht. In haar lezing definieert Benedict Vanlanduyt belangrijke concepten als ‘wapen’, ‘gewapend conflict’ en ‘strategie’. Vervolgens worden voorbeelden gegeven van verschillende human enhancementtechnologieën en hun toepassing door defensie. Ten slotte bespreekt Benedict Vanlanduyt de moeilijke verhouding tussen deze vernieuwende technologieën en het internationaal publiekrecht. Hiervoor baseert zij zich op de bestaande internationaalrechtelijke wetgeving, zijnde rechtsleer, gewoonterecht en verschillende mensenrechtenverdragen. Hierop voortbouwend toont zij aan dat de bestaande wetgeving niet in staat is om een adequaat wetgevend kader voor human enhancementtechnologieën te vormen.
.

Spreker


Benedict Vanlanduyt volgt de master in de rechten aan de KU Leuven, waar ze reeds een bachelor in de wijsbegeerte behaalde. Ze was actief bij VVN Youth Leuven (UNYA Leuven) en is op dit moment hoofdredacteur van het rechtswetenschappelijk tijdschrift Jura Falconis. Zij is eveneens lid van de Raad van Bestuur van Ifese.
.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).