Ifese Webinar Grondwet & Corona


IFESE WEBINAR GRONDWET & CORONA


Op donderdag 4 februari 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de grondwettigheid van de Coronamaatregelen met prof. dr. Cathy Berx (UAntwerpen) en prof. dr. Stefan Sottiaux (KU Leuven). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 20u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Cathy Berx schreef haar doctoraat over de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Thans is ze als docent verbonden aan de onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Universiteit Antwerpen, waar ze o.a. recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen doceert. Bij het ruimere publiek is ze voornamelijk gekend als gouverneur van de provincie Antwerpen.

.

Prof. dr. Stefan Sottiaux is hoogleraar constitutioneel recht aan de KU Leuven. Daar geeft hij publiekrecht, staatsrecht, vergelijkend staatsrecht, mensenrechten en discriminatierecht. In zijn onderzoek specialiseert hij zich onder meer in grondwetstheorie en methodes van rechterlijke besluitvorming.