Ifese Lezing Goed & Kwaad


IFESE LEZING GOED & KWAAD


Op vrijdag 26 november 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een tweespraak over goed en kwaad. De activiteit zal plaatsvinden in Auditorium F (Campus Aula, Universiteitsstraat 4, Gent) en start om 19u30.

 


Thema


Andreas Kinneging en Frank van Dun zullen in gesprek gaan over het nieuwe boek van Andreas Kinneging ‘De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en kwaad’. Het boek zet uiteen wat de hedendaagse mens kan leren van antieke en middeleeuwse wijsheid, met name deugdethiek.

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor deze studiedag via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de organisator van deze studieavond Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be).

 


Sprekers


Prof. dr. Andreas Kinneging behaalde zijn licentie politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen in 1984. In 1993 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Aristocracy, antiquity and history. An essay on classicism in political thought.’ Drie jaar later werd Kinneging universitair hoofddocent en vervolgens hoogleraar in de filosofie van het recht. Bij het brede publiek is hij gekend als auteur van de stukken in het dagblad Trouw en boeken zoals ‘Geografie van goed en kwaad’ (2005) en ‘De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en kwaad’ (2020).

 

Prof. dr. Frank van Dun studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent. Van 1986 tot 2005 was hij hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. Tussen 1974 tot 1985 was hij verbonden aan het Seminarie voor Algemene Rechtsleer van de Universiteit Gent. Sedert 1989 is hij lid van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van dezelfde faculteit. Hij is auteur van onder meer ‘Het Fundamenteel Rechtsbeginsel’ en ‘De Utopie van de Mensenrechten’.