Ifese Studentenpresentatie – Democratie

 

IFESE STUDENTENPRESENTATIE – DEMOCRATIE


De studentenpresentatie over democratie vindt plaats op vrijdag 11 september en start om 20u in vergaderlokaal A 1.3 van het  Augustinessenklooster, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.

Lezing

Meerderheidsstemmingen en verkiezingen leveren slechts een bevredigend resultaat op indien er bepaalde randvoorwaarden vervuld zijn. Tijdens deze lezing bespreekt Jitte Akkermans de rol die de Europese Unie wel/ niet kan aannemen t.a.v. drie van deze voorwaarden. Hij baseert zich daarvoor op de inzichten van zowel de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht als klassieke auteurs zoals Montesquieu, Acton, Tocqueville, Popper en Hayek.

Spreker

Jitte Akkermans behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans werkt hij als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool. Jitte is ondervoorzitter bij het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw.

Inschrijven


U kan zich inschrijven voor deze lezing bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt.

CoronaIn het kader van de corona-epidemie gelden de volgende huisregels voor de deelnemers:

1. Iedere deelnemer houdt een mond en neus bedekkend masker aan gedurende de volledige activiteit. Wie geen masker heeft, kan op de activiteit een masker kopen voor 1 euro.

2. U ontsmet uw handen wanneer u het lokaal binnenkomt. Er zal daartoe ontsmettingsgel aanwezig zijn in het lokaal.

3. U bewaart op elk moment anderhalve meter afstand t.a.v. de andere aanwezigen.

 

De organisator voorziet tevens volgende maatregelen:

1. De activiteit duurt maximaal twee uur.

2. Tijdens de activiteit blijft er permanent een raam of deur open.

3. Maximaal 8 personen nemen deel aan de activiteit.