Schrijf een tekst


Schrijf een tekst


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) wenst geïnteresseerden te introduceren tot ideeën en inzichten uit verschillende humane en sociale wetenschappen. Daartoe publiceert het korte educatieve teksten.

.

Over de korte educatieve teksten:

 • Academisch en toegankelijk
  De teksten hebben tot doel academische theorie op een toegankelijke wijze over te brengen aan personen die niet geschoold zijn in die discipline.
 • Humane en sociale wetenshappen
  De inzichten zijn afkomstig uit de humane en sociale wetenschappen, met inbegrip van recht, sociologie, politieke wetenschappen, filosofie, economie, geschiedenis, psychologie, taalkunde, letterkunde, criminologie, theologie en interdisciplinair onderzoek.
 • Onderzoeksdomein Ifese
  Het onderwerp moet aansluiten bij het onderzoeksdoel en onderzoeksvragen van Ifese. Dat betekent dat het een link moet hebben met waarden en instituties.
 • Educatief
  De teksten zijn educatief. Dat houdt in dat ze niet bedoeld zijn voor een persoonlijke stellingname, maar wel voor een neutrale en evenwichtige verduidelijking van academische inzichten.
 • Kort
  Ze zijn eveneens kort. Als vuistregel bekent dat dat de tekst tussen de 800 en 2500 woorden telt (alles inclusief).
 • Meerwaarde
  Ze moeten een meerwaarde bieden t.o.v. hetgeen reeds online beschikbaar is over het onderwerp.
 • Nederlandstalig
  Alle teksten zijn in het Nederlands.

De volledige auteursrichtlijnen die van toepassing zijn op de korte educatieve teksten vindt u hier.

.

Wenst u zelf in de pen te kruipen om lezers te laten kennismaken met inzichten uit uw eigen academische discipline? Dan kan u contact opnemen met het de redactiesecretaris van het instituut, Dimitri De Roover (redactie@ifese.be). Hij zal samen met het onderwerp van de educatieve tekst mee helpen afbakenen.