Doctorandus Ifese op onderzoeksverblijf


Doctorandus Ifese op onderzoeksverblijf in Barcelona


Doctorandus Dieter Van Esbroeck aan de Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) heeft thans negen doctorandi. Eén daarvan is Dieter Van Esbroeck. Hij is dit semester op onderzoeksverblijf in Barcelona aan de Universiteit Pompeu Fabra.

Dieter verricht aan de KU Leuven onderzoek naar het komen en gaan van topbedrijven. Concreet vergelijkt hij hoe de omloop van de meest dominante bedrijven is geëvolueerd doorheen de tijd en hoe die verschilt tussen landen, zoals in de VS, Europa en Rusland. Recent heeft hij de onderzoeksresultaten voor het geval van België gepresenteerd op het colloquium van Ifese, waarvan de video hieronder te zien is. Meer info over zijn onderzoek is te vinden op de website van de KU Leuven.

Bij Ifese organiseerde Dieter reeds mee activiteiten rond publieke financiën, ontwikkelingseconomie, vrijhandel en inflatie en schreef over dat laatste onderwerp een educatieve tekst. Hij werkt ook mee aan het verzamelwerk ‘Wetenschapsmethodologie in perspectief’.

Hij is in Barcelona op uitnodiging van professor Jan Eeckhout. Diens onderzoek naar de evolutie van marktmacht van grote bedrijven sluit dicht aan bij Dieters onderzoek. Professor Eeckhout heeft zijn onderzoek rond marktmacht onlangs ook breder uitgewerkt in boekvorm ‘De winstparadox: Waarom de macht van supersterbedrijven onze economie ondermijnt.’
.