Winnaars Montaigne-wedstrijd 2023


Winnaars Montaigne-wedstrijd 2023


De winnaars van de Montaigne-wedstrijd 2023 Lima Van den Steen (links) en Benjamin Zonnekeyn (rechts)
met de algemeen directeur drs. Jitte Akkermans (midden).

De jury van de Montaigne-wedstrijd ontving maar liefst vierenvijftig inzendingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals de ontologische godsbewijzen, de predispositie, de investeringsscreening, de rechtsfilosofie van het Hof van Cassatie, de moderne vormen van het fascisme, de evocatieve kracht van kunst, de Franse linies, de burgerlijke ongehoorzaamheid, de milieueffectbeoordeling, de expedities in de boven-Congo, de romanisering van Malta en de prenatale ondertoezichtstelling en anorexia in de late middeleeuwen.

De jury nomineerde uiteindelijk twee van deze papers, die zich wisten te onderscheiden van de andere inzendingen. Deze twee papers gaven blijk van een uitstekende kennis over en inzicht in de behandelde materie. Ze waren bijzonder onderhoudend, genuanceerd, goed geschreven en helder gestructureerd. Benjamin Zonnekeyn behaalde daarbij de eerste plaats en Lima Van den Steen de tweede plaats.


““Twilight of the idols”: an essay on Wittgenstein’s grammatical revolution”

““Twilight of the idols”: an essay on Wittgenstein’s grammatical revolution”, werd geschreven door Benjamin Zonnekeyn, een student wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Dit essay introduceert de lezer in de termen ’teleogical plane’ en ‘methodological plane’ in een meta-filosofische interpretatie van twee filosofische werken van Ludwig Wittgenstein: de Tractatus logico-philosophicus en de Philosophische Untersuchungen. De paper beargumenteert dat Wittgensteins latere filosofie wordt gekenmerkt door een revolutie, ten opzichte van eigen werk, op methodologisch vlak en dat het die nieuwe methodologie is die tegelijk revolutionair is ten opzichte van filosofie in het algemeen.


“Een belichaamde filosofie van psychedelica vanuit Merleau-Ponty’s fenomenologie”

“Een belichaamde filosofie van psychedelica vanuit Merleau-Ponty’s fenomenologie” werd geschreven door Lima Van den Steen, een studente wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze paper verkent hoe Merleau-Ponty’s concept van lijfelijkheid een filosofische omkadering kan bieden voor psychedelica-geassisteerde therapie, een veelbelovende opkomende therapie voor verschillende psychologische problemen. De fenomenologische benadering van Merleau-Ponty kan bijdragen tot de analyse van de complexe, subjectieve en ervaringsgerichte werkingsmechanismen van psychedelica in therapeutische context.