Ifese-onderzoeker verdedigt 11 mei doctoraat over energierecht


Ifese-onderzoeker verdedigt 11 mei doctoraat over energierecht

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) heeft negen onderzoekers. Eén daarvan van is doctorandus Simon Vanhove. Hij verdedigt op 11 mei 2023 zijn doctoraat over distributiesysteembeheerders in Unie-, Belgisch en Nederlands recht. U kan via deze link inschrijven.

 


Doctoraatsonderzoeker

Drs. Simon Vanhove doctoreert in het energierecht. Naast een bachelor (Université de Namur, 2015) en een master (KU Leuven, 2017) in de rechten, behaalde hij in 2022 ook een bachelor in de kunstwetenschappen (KU Leuven). Hij voegde zich bij de raad van bestuur van Ifese in 2019. Hij verleent er financieel en juridisch advies en ondersteuning en is tevens actief als Ifese-onderzoeker.

 

 


Doctoraatsonderzoek


Peer-to-peer elektriciteitshandel is een nieuw fenomeen dat wortels heeft in de hernieuwbare-energietransitie. Dit type handel gebeurt per definitie voornamelijk op het lokale niveau. Het is ook op deze schaal dat de distributiesysteembeheerder (DSB) verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet. Meer peer-to-peer elektriciteitshandel zorgt voor een resem aan juridische vraagstukken, voor consumenten, DSBs en het net in het algemeen. Het doctoraatsonderzoek verkent deze problemen. Het bestudeert de omzetting in België en Nederland van het EU-energierecht. Hiertoe wordt de lens van het laboratoriumfederalisme gebruikt om de oplossingen in elke Belgische deelstaat (Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) en Nederland te vergelijken. In de laatste fase worden enkele conclusies getrokken over het gepaste harmonisatieniveau in de EU, waarbij verwezen wordt naar het grondwettelijk concept van subsidiariteit.

 


Colloquium


Als Ifese-onderzoeker presenteert hij zijn onderzoeksbevindingen zowel intern op de maandelijkse workshops als het jaarlijkse colloquium. U kan de video van de lezing van het laatste colloquium online bekijken: