Ifese Seminarie Beleid van de rechter


IFESE SEMINARIE BELEID VAN DE RECHTER


Op zaterdag 30 september 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een seminarie over Het beleid van de rechter. Het seminarie wordt begeleid door prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven). De activiteit start om 13u30 in Gent.

.


Teksten


50 jaar geleden, in 1973, publiceerde Walter Van Gerven, de grootste naoorlogse Vlaamse rechtsgeleerde uit het privaatrecht, het boek Het beleid van de rechter. Dat werk blijft tot op vandaag het referentiewerk in Vlaanderen voor de vraag hoe de rechter recht dient te spreken. De aanwezigen lezen dit boek op voorhand om zinvol aan de discussie te kunnen deelnemen.

.


Programma


13:30 – 14:00 Algemene inleiding

14:00 – 15:00 Sessie 1

15:15 – 16:15 Sessie 2

16:30 – 17:30 Sessie 3

..


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Er zijn in het totaal slechts 15 plaatsen beschikbaar.

.


Begeleider


Prof. dr. Matthias Storme promoveerde op een proefschrift over De invloed van de goede trouw op contractuele schuldvorderingen onder het promotorschap van wijlen professor Van Gerven. Voordien behaalde hij een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (1981) en M.A. in Philosophy aan Yale University (1982). Thans is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, gasthoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, China-EU School of Law en Universiteit Vilnius, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor privaatrecht en de European Review of Private Law, stichtend lid van het European Law Institute en advocaat aan de balie van Gent.