Ifese-onderzoeker start onderzoeksverblijf


Ifese-onderzoeker start onderzoeksverblijf


Ifese-onderzoeker Jitte Akkermans aan het Max-Planck-Institut

. .

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie heeft thans zeven onderzoekers die werken aan een doctoraat. Eén daarvan is Jitte Akkermans. Hij start vandaag een onderzoeksverblijf aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg.

.
Jitte verricht aan de KU Leuven onderzoek naar de constitutionele beperkingen op het redden van banken en overheden. Voorbeelden van zulke reddingsoperaties zijn de garanties die aan Arco werden verstrekt, de leningen die via het ESM werden verleend aan Griekenland en bepaalde aspecten van het het onconventioneel monetair beleid van de ECB.
Concreet vergelijkt hij in zijn onderzoek de voorwaarden die rechters bij reddingsoperaties opleggen in de Belgische, Duitse en Europese rechtsorde in de hoop bepaalde grondwettelijk beschermde waarden te doen respecteren. Met behulp van economische theorie verduidelijkt hij vervolgens de geloofwaardigheid van deze voorwaarden evenals de te verwachten gevolgen voor de rechtsbescherming, het democratische proces en werking van de vrije markt.
.
Sinds eind 2020 presenteert Jitte elke twee à drie weken zijn voorlopige onderzoeksresultaten aan de andere Ifese-onderzoekers tijdens de workshops. Elk jaar doet hij hetzelfde voor andere geïnteresseerden tijdens het colloquium. Dit jaar besprak hij op het colloquium het verschil in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Duitse Bundesverfassungsgericht over het onconventionele monetaire beleid:
.
(Tekst gaat verder onder de video.)

.
Om in zijn beschrijving van de Duitse rechtspraak aan te vullen, verblijft hij thans aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg (Duitsland). Hij kan met de daar beschikbare bronnen en onderzoekers zijn analyse van het Duits grondwettelijk recht verder verfijnen. Het onderzoeksinstituut werd opgericht in 1924, heeft ongeveer 100 medewerkers en beschikt in zijn bibliotheek over niet minder dan 630.000 stuks. Daardoor heeft het de meest uitgebreide collectie wetenschappelijke publicaties in het publiek, Europees en internationaal recht in Europa.
Online kan u nog enkele onderzoeksresultaten van Jitte terugvinden in de blogs die hij schreef voor het Corporate Finance Lab: