Ifese Webinar Wetenschap, Filosofie & de Coronacrisis

 


IFESE WEBINAR WETENSCHAP, FILOSOFIE & DE CORONACRISIS


Op zaterdag 6 november 2021 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over ‘Wetenschap, filosofie en de coronacrisis’ em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (VUB) en prof. dr. Katrien Schaubroeck (UAntwerpen). De activiteit zal online plaatsvinden en start om 14u.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen een halfuur voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Katrien Schaubroeck is filosofe en hoofddocente aan de Universiteit Antwerpen. Ze promoveerde in 2008 aan de KU Leuven met een proefschrift over Harry Frankfurt, en diens bijdrage aan het analytische debat over praktische redenen. Haar onderzoek focust zich op de raakpunten tussen de meta-ethiek en de morele psychologie (in het bijzonder met oog op morele emoties en de verhouding tussen liefde en moraliteit), en recentelijk ook op het kruispunt van feminisme, ethiek en epistemologie. Prof. Schaubroeck is hiernaast tevens auteur van ‘Gewone helden: Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk’ (2016) en ‘Iris Murdoch: Een filosofie van de liefde’ (2020) voor het brede publiek.

Em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof, wiskundige en was tot voor kort buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde in 1983 aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de mogelijkheid van een eindige, empirische wiskunde. Aan de VUB richtte hij het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie op waar hij zowel onderzoek verrichte in de filosofie van de wetenschap, de (filosofie van de) logica als de filosofie van de wiskunde (in het bijzonder met oog op het finitisme en de wiskundige praktijk). Prof. Van Bendegem is eveneens auteur van veschillende boeken voor het brede publiek, zoals ‘De vrolijke atheïst’ (2012), ‘Verdwaalde stad – filosoferen langs straten en pleinen’ (2017), ‘Doordenken over dooddoeners’ (2019) met Ignaas Devisch, en laatst ‘Wijs, grijs en puber’ (2020).