Ifese Studentenpresentatie – Zingeving en fenomenologie


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – ZINGEVING EN FENOMENOLOGIE


De studentenpresentatie over zingeving en fenomenologie vindt plaats op vrijdag 3 september 2021 en start om 20u in Leuven in aula MSI1 00.28.
 .

Lezing


Volgens de Leuvense filosofen Herman De Dijn en Arnold Burms wordt de mens fundamenteel gekenmerkt door drie interesses: een manipulatieve interesse, een cognitieve interesse en een interesse in zin. Tijdens deze lezing verkent Ruud van Els de effecten van deze drie interesses op wat fenomenologen ‘de leefwereld’ hebben genoemd – in het bijzonder put hij uit de fenomenologie van Martin Heidegger. Zijn betoog, waarin voornamelijk de menselijke kommernis om zin centraal staat, welft zich rond fenomenen als de medemens, de dood, rituelen en symbolen.
.

Spreker


Ruud van Els heeft na zijn hogeschool bachelor ‘levensbeschouwing’ te Tilburg zowel een bachelor als master in de wijsbegeerte behaald aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.
.
.
.

Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).