Ifese Seminarie Bijbelinterpretaties


IFESE SEMINARIE BIJBELINTERPRETATIES


Op zaterdag 10 april verwelkomen we u graag op het seminarie over bijbelinterpretaties waarin de focus ligt op de traditie van christelijke mystiek in enkele Bijbelpassages. Dit seminarie wordt begeleid door prof. dr. Rob Faesen. Hij zal de deelnemers kennis laten maken met de mystieke traditie op basis van een inleidend artikel en de volgende drie Bijbelpassages: Genesis 1, Lucas 1-2 en Hooglied. Het seminarie is online, gratis en start om 13u30.


Programma


13:30 – 13:35 Aanmelding & inleiding

13:35 – 14:30 Genesis

14:45 – 15:45 Lucas

16:00 – 17:00 Hooglied

17:00 – 17:45 Discussie


Begeleider


Prof. dr. Rob Faesen is hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en aan de Universiteit van Tilburg waar hij houder is van de Franciscus Xaverius leerstoel. Daarnaast is hij titularis van de Jesuitica Leerstoel en lid van het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit Antwerpen. Hij maakt deel uit van de onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie en is specialist in de mystieke literatuur en de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Daarnaast heeft prof. dr. Faesen gepubliceerd op het domein van de middeleeuwse mystiek en de geschiedenis en spiritualiteit van de Jezuïeten. Hij was tevens lid van het editoriaal team dat de kritische editie van Jan van Ruusbroecs Opera omnia verzorgde.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor dit seminarie via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het seminarie een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot het hoofd educatie, Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).


Leeslijst


De aanwezigen worden geacht de volgende Bijbelpassages op voorhand te lezen teneinde aan de discussie te kunnen deelnemen:

  • Genesis 1 (schepping en de constitutie van de mens)
  • Lucas 1-2 (God die de ontmoeting met de mens aangaat)
  • Hooglied (de metafoor voor de ontmoeting tussen God en de mens)
  • Een inleidend artikel tot de traditie van de christelijke mystiek

U kunt de Bijbelpassages terugvinden door te klikken op “Willibrordvertaling” via de volgende website: https://rkbijbel.nl/kbs/

 

.