Ifese Seminarie Benjamin Constant


IFESE SEMINARIE BENJAMIN CONSTANT


Benjamin Constant was een voorname Franse politieke denker, wiens ideeën een belangrijke invloed hebben gehad op de Belgische Grondwet. Op zaterdag 9 november 2019 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een seminarie over zijn ideeën. De deelnemers kunnen tijdens het seminarie onder begeleiding van prof. dr. Paul de Hert (VUB & Tilburg University) over de inzichten van Benjamin Constant in gesprek gaan. De activiteit zal plaatsvinden in lokaal MTC1 00.16 waarvoor de toegang gelegen is in de Sint-Michielsstraat 6 te Leuven.

Programma

14:00-15:00 Religie
15:15-16:15 Privacy
16:30-17:30 Constitutie

Inschrijven

U kan zich inschrijven voor dit seminarie bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

 


Teksten

De deelnemers worden uitgenodigd ter voorbereiding van het seminarie volgende teksten te lezen zodat ze actief kunnen deelnemen:

 


Begeleider


Professor Paul de Hert studeerde tussen 1985-1992 rechten, filosofie en godsdienstwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en KU Leuven. Daarna ging hij aan de slag als onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de VUB. Hij behaalde in 2000 een doctoraat in de rechten met een proefschrift over ‘Early Constitutionalism and Social Control. Liberal Democracy Hesitating between Rights Thinking and Liberty Thinking’ waarmee hij als postdoctoraal onderzoek aan Universiteit Tilburg en de VUB werkte. Professor de Hert doceerde vervolgens aan de rechtenfaculteit in Leiden en VUB. Thans is hij hoogleraar aan de VUB en Tilburg University. Aan de VUB is hij het hoofd van het Department of Interdisciplinary Studies of Law (DILS-Juri) en co-directeur van Brussels Privacy Hub. Hij gaf reeds vakken over mensenrechten, rechtstheorie, strafrecht, constitutioneel strafrecht, Europees en internationaal strafrecht, historisch constitutionalisme, privacy en databescherming.