Ifese Seminarie Communisme


IFESE SEMINARIE COMMUNISME


Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een seminarie over communisme onder begeleiding van em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen). Tijdens het seminarie zal professor Tanghe de evolutie van het marxistisch denken in het Westen toelichten tussen het einde van de jaren ’60 en het heden. De deelnemers worden gevraagd ter voorbereiding van het seminarie drie korte teksten van Marx, Engels, Lenin en Bernstein door te nemen zodat ze vertrouwd zijn met de basisideeën achter deze politieke ideologie. Het seminarie zal plaatsvinden in lokaal 01.44 (vergaderzaal B 1.4 1e verdieping) van het Augustinessenklooster Romaanse Poort gelegen in de Brusselsestraat nummer 63 te Leuven.

 


Programma


13:30-14:45 De Marxistische analyse tijdens de jaren ’60
15:00-16:15 De desillusie en het multiculturalism
16:30-17:30 Lessen voor vandaag

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit seminarie bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

 


Leeslijst


De aanwezigen worden geacht volgende documenten op voorhand te lezen zodat ze kunnen deelnemen aan de discussie:

De geïnteresseerden kunnen eveneens volgende teksten doornemen:

 


Begeleider


Em. prof. dr. Fernand Tanghe is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij werd doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1971 en voegde daar in 1973 een licentie in de wijsbegeerte aan toe van de Université Catholique de Louvain met een proefschrift over Spinoza. In de daaropvolgende jaren zou hij als monitor optreden bij wijsgerige vakken aan de KU Leuven terwijl hij werkte aan zijn wetenschappelijke doctoraat in de rechtsgeleerdheid over marxistische rechtstheorie. In die periode studeerde hij eveneens aan de Sorbonne, de Ecole Pratique des Hautes Etudes en nam hij deel aan het seminarie van Michel Foucault aan de UCL. Aansluitend werkte hij als onderzoeker bij het Istituto Europeo te Firenze en de Université Saint-Louis te Brussel en doceerde hij rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en de Universiteit Antwerpen. Op die laatste universiteit doceerde hij eveneens over klassieke auteurs zoals Machiavelli en de Tocqueville.