Geschiedenis


Oprichting Instituut


Het Instituut werd in 2007 opgericht. De vzw stelde zich tot doel onderzoek en educatie aan te bieden op een academisch niveau. Het organiseerde zijn eerste lezingenreeks en publiceerde enkele heruitgaven en vertalingen. Een website, nieuwsbrief en online video kanaal werden uitgerold om theorieën die op de activiteiten en in de publicaties aan bod kwamen, voor iedereen toegankelijk te maken.

 


Uitbreiding onderzoeksdomein


De focus lag in de eerste jaren na de oprichting op de rechtsfilosofie en economische thema’s. Enkele jaren na de oprichting bloeide het onderzoeksdomein verder open. Op de studiedagen die daarop volgden werden ook theorieën uit andere sociale wetenschappen behandeld. Seminaries en studiedagen volgden elkaar daarna in snel tempo op. Tijdens deze activiteiten belichtten de sprekers academische theorieën uit alle domeinen van de sociale wetenschappen en filosofie.

 


Ifese


In 2016, negen jaar na de oprichting, werd dan ook een naam gekozen die helder weergeeft waar het Instituut mee bezig is. Het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke Educatie (Ifese) was daarmee geboren. Ifese preciseerde ook meteen haar onderzoeksdoel. De vereniging werd een centrum van onderzoek en educatie in het ontstaan en verder ontwikkelen van die waarden en instituties die de overlevingskansen en levenskwaliteit bevorderden. Het Instituut maakte daartoe, net zoals voordien, de inzichten van academisch filosofisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor een ruimer publiek.

 


Uitbreiding programma’s


Er werden nadien vier bijkomende programma’s uitgerold. Vooreerst beloont Ifese jaarlijks twee essays met de Montaigne-essaywedstrijd. Daarnaast richt ze een reeks studentenpresentaties in waarop bachelor-, master- en doctoraatsstudenten hun onderzoek kunnen delen met een ruimer publiek. Tevens biedt het Instituut geïnteresseerde verenigingen ook begeleiders aan voor leesgroepen. Tot slot organiseert ze een jaarlijkse conferentie en start ze een boekenreeks ‘In perspectief’ waarvan het eerste boek in 2020 van de drukpers rolt.