Video’s

U kan de video’s van onze activiteiten terugvinden op ons YouTube kanaal of onderstaande pagina’s:

 


Ifese Studentenpresentaties 2020


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Jitte Akkermans over Democratie (YouTube).
 • Pieter Daem over Cijnskiesrecht.
 • Maxim Smets over Kongo Vrijstaat (YouTube).
 • Vince Liégeois over Wetenschap & Communicatie (YouTube).


Ifese Seminarie Communisme


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Fernand Tanghe over “Het geleidelijk ontstaan van historisch bewustzijn” (YouTube)
 • Fernand Tanghe over “Varianten van historisch bewustzijn en de plaats van de socialistische visie daarin”(YouTube)
 • Fernand Tanghe over “De geschiedenis van het reële communisme” (YouTube)


Ifese Studiedag Migratie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Xavier Meulders over het thema van de studiedag (YouTube)
 • Marc Bossuyt over “Vluchtelingen en asielzoekers: van Genève naar Straatsburg” (YouTube)
 • Ivan Van de Cloot over  “Socio-economische gevolgen van migratie: een kritische blik” (YouTube)
 • Helder De Schutter over “Verplicht burgerschap voor migranten” (YouTube)
 • Panelsgesprek met Marc Bossuyt, Ivan van Van de Cloot en Helder De Schutter onder begeleiding van Werner Vandenbruwaene (YouTube)


Ifese Studentenpresentaties 2019


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Vincent Vincke over Wittgenstein (YouTube)
 • Vince Liégeois over Goethe
 • Benedict Vanlanduyt over Augustinus
 • Joeri Vandendriessche (YouTube)


Ifese Studiedag De Verlichting


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Xavier Meulders inleiding van het thema van de studiedag (YouTube)
 • Else Walravens over “Bespiegelingen van verlichtingsfilosoof Moses Mendelssohn (1729-1786) over mogelijke perversies van de verlichting” (YouTube)
 • Sonja Lavaert over “Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus” (YouTube)
 • Willem Lemmens over “Beschouwingen bij Humes ‘natuurlijke geschiedenis van de religie”
 • Panelgesprek met Else Walravens, Sonja Lavaert en Willem Lemmens onder begeleiding van Emiliano Acosta (YouTube)


Ifese Studentenpresentaties 2018


Volledige reeks lezingen: website en YouTube:

 • Jitte Akkermans over Hayek (YouTube)
 • Xavier Meulders over Hobbes (YouTube)
 • Vincent Vincke over Wittgenstein (YouTube)


Ifese Studiedag Systeemtheorie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Gert Verschraegen over ‘Sociologische verlichting: Luhmann’s theorie van de moderne maatschappij’ (YouTube)
 • Johan Stuy over ‘Ethiek en systeemtheorie van de moderne maatschappij: Luhmanns ontmanteling van de praktische filosofie’ (YouTube)
 • Panelgesprek met  Johan Stuy en Gert Verschraegen (YouTube)
 • Evo Busseniers over ‘Self-organization vs hierarchical organization’


Ifese Studiedag De Verlichting


Volledige studiedag: website en Youtube.

 • Inleiding door Xavier Meulders (YouTube).
 • Else Walravens over ‘David Humes sceptisch-naturalistische en Immanuel Kants kritisch-transcendentale verlichtingsdenken’ (YouTube).
 • Gertrudis Van de Vijver over ‘Het belang van Kants gezichtspunt over epigenese van de rede voor zijn opvatting van de Verlichting. Een interpretatie vanuit “Naar de eeuwige vrede”’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Else Walravens en Gertrudis Van de Vijver (YouTube).
 • Daniel Acke over ‘Franse moralistiek en Verlichtingsdenken: een spanningsverhouding’  (YouTube).
 • Emiliano Acosta over ‘Fichte’s verhouding tot de verlichting’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Daniel Acke en Emiliano Acosta (YouTube).


Ifese Studiedag Eigendomsrecht


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Laurent Waelkens over ‘Geschiedenis van het eigendomsrecht’ (YouTube).
 • Frank Van Dun over ‘Vrijheid en eigendomsrecht: Waar ze botsen’ (YouTube).
 • Charles Delmotte over ‘Who protects the politically powerless? Het recht op eigendom als beschermingsmechanisme tegen meerderheden en politieke elites. Vermogens- en vermogenswinstbelasting in perspectief.’.
 • Boudewijn Bouckaert over ‘The Economics of the Common Poperty’ (YouTube).


Ifese Studiedag Democratie


Volledige studiedag: website en YouTube.

Inleiding

 • Georgi Verbeeck over ‘De lange weg naar de democratie. Het Duitse voorbeeld’ (YouTube).

Tweespraak over democratie als proces

 • Heico Kerkmeester over ‘Public choice en de zoektocht naar een collectieve preferentie’ (YouTube).
 • Tim Heysse over ‘Habermas’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Georgi Verbeeck, Heico Kerkmeester enTim Heysse (YouTube).

Tweespraak over democratische waarden

 • Emiliano Acosta over ‘Over substantiële democratie en de mogelijkheid van een zinvol discours over democratische waarden’ (YouTube).
 • Philippe Gérard over ‘De evolutie van het democratiebegrip in de rechtspraak van het BVerfG’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Emiliano Acosta en Philippe Gérard (YouTube).


Ifese Studiedag Postmoderne Filosofie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Marc Van den Bossche over ‘Richard Rorty: denken zonder grond’ (YouTube).
 • Fernand Tanghe over ‘Was Foucault een liberaal?’ (YouTube).
 • Cools Arthur over ‘Het probleem van het politieke in de filosofie van Emmanuel Levinas’ (YouTube).
 • Joachim Leilich over ‘Therapeutische filosofie – Wittgensteins Taalspelen’ (YouTube).


Ifese Studiedag Law and Economics


Volledige studiedag:  website en YouTube.

 • Sven Höppner over ‘Experimental law and economics and the newest methodological developments in law and economics research’ (YouTube)
 • Boudewijn Bouckaert over ‘Eigendomsrechten in ontwikkelingslanden’ (YouTube)
 • Frank Wijckmans over ‘Europees Mededingingsrecht en het gebruik van (rechts-)economische analyse in de praktijk’ (video beschadigd)
 • Michael G. Faure over ‘Liability and compensation mechanisms as tools to reduce disaster risks’ (video beschadigd)


Ifese Studiedag Religie en Moraliteit


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • René Gabriëls over ‘Religieus en economisch fundamentalisme’ (video beschadigd).
 • Michaël Bauwens over ‘De morele autoriteit van Kerk en staat’ (video beschadigd).
 • Emiliano Acosta over ‘Religie en moraliteit: wat kunnen we van de Verlichting leren?’ (YouTube).
 • Frank Van Dun over ‘Religie en ethiek: Alles of Niets?’ (video beschadigd).