Verlopen


            


In de zomer van 2018 organiseerde het Instituut voor Filosofische en Sociaal-Wetenschappelijke Educatie de tweede reeks Ifese Studentenprenstaties. Daarop konden de aanwezigen luisteren naar een lezing van Jitte Akkermans over Hayek, van Xavier Meulders over Hobbes en van Vincent Vincke over Wittgenstein. De drie lezingen vonden plaats op respectievelijk 7, 14 en 21 september in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven.

Meer informatie over: video’s en evenementomschrijving Hayek, Hobbes en Wittgenstein.


            


De Ifese Studiedag Systeemtheorie van zondag 22 april 2018 vond plaats in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. De studiedag startte met een tweespraak over Luhmann. Daarin gaven prof. dr. Gert Verschraegen (UA) en prof. dr. Johan Stuy (VUB) elk een lezing om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan tijdens een panel. De studiedag werd afgesloten met een lezing van dr. Evo Busseniers (VUB) over hiërarchische en zelforganiserende systemen.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


           


Op zaterdag 25 november kwamen we bijeen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel voor een studiedag over de Verlichting. Daarop werden David Hume, Immanuel Kant, de Franse Moralistiek en Johan Fichte besproken. De studiedag bestond uit twee tweespraken waarin telkens twee sprekers elk een lezing gaven en daarna met elkaar in gesprek gingen. De eerste tweespraak vond plaats tussen Em. prof. dr. Else Walraevens (VUB) prof. dr. Gertrudis Van de Vijver (UGent). De tweede tweespraak gaf het woord aan prof. dr. Daniel Acke (VUB) en prof. dr. Emiliano Acosta (VUB).

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


            


In het paasweekend verzamelde we op zaterdag 15 april 2017 voor een studiedag over eigendomsrecht in Gent met bijdrage van een rechtshistoricus, twee rechtsfilosofen en een rechtseconoom. Prof. dr. Laurent Waelkens (KU Leuven) leidde de studiedag in met een lezing over de geschiedenis van het eigendomsrecht. Prof. dr. Frank van Dun (UGent) zijn bijdrage handelde over mogelijke conflicten tussen vrijheid en eigendomsrecht. Na de lunch evalueerde Drs. Charles (UGent) de voorstellen voor een vermogens(winst)belasting. Prof. dr. Boudewijn Bouckaert zijn slotlezing handelde tot slot over ‘The Economics of Common Property’.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


            


Zaterdag 11 maart vond het Ifese Seminarie over Michel Foucault zijn ‘De Geboorte van de Biopolitiek’ plaats te Leuven onder de begeleiding van professor emeritus Fernand Tanghe (UA). In de voormiddag werden de hoofdstukken over een liberale bestuurskunde besproken. In de namiddag werden de hoofdstukken over het ordo-liberalisme en het Amerikaanse neo-liberalisme besproken.

Meer informatie: evenementomschrijving.


            


Tijdens de Ifese studiedag over democratie namen vijf academici het woord. Prof. dr. Georgi Verbeeck (KU Leuven) gaf een inleidende lezing over ‘De lange weg naar de democratie. Het Duitse voorbeeld’. Daarna volgde een tweespraak over democratie als proces met een bijdrage van prof. dr. Heico Kerkmeester (UA) prof. dr. Tim Heysse (KU Leuven) en een tweespraak over democratische waarden met prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) en drs. Philippe Gérard (KU Leuven). Aansluitend was er een Ifese nieuwjaarsdiner waarbij prof. dr. Georgi Verbeeck de studiedag afsloot.

Meer informatie: Ifese Studiedag Democratie, Ifese Nieuwjaarsdiner en video’s.


   wp_20161112_025-kopie   wp_20161112_13_29_21_moment2   wp_20161112_015-kopie   wp_20161112_006


De Ifese studiedag van 12 november 2016 besprak postmoderne filosofie a.d.h.v. vier lezingen. De eerste lezing werd gegeven door prof. dr. Marc Van den Bossche (VUB) en behandelde ‘Richard Rorty: denken zonder grond’. Daarna nam em. prof. dr. Fernand Tanghe (UA) het woord over ‘Was Foucault een liberaal?’. Prof. Dr. Cools Arthur ging vervolgens in op ‘Het probleem van het politieke in de filosofie van Emmanuel Levinas’. De dag werd afgesloten door em. prof. dr. Joachim Leilich (UA) die zich toelegde op ‘Therapeutische filosofie – Wittgensteins Taalspelen’.

Meer informatie: evenementomschrijving.


le1      le4   le2   le3


Op de studiedag van zaterdag 15 oktober konden deelnemers kennis maken met de onderzoeksmethoden en de resultaten uit het het onderzoeksdomein van Law and Economics aan de hand van vier lezingen die werden verzorgd door em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent), dr. Sven Höppner (Max Planck Institute), prof. Frank Wijckmans (Brussels School of Competition) en prof. dr. Michael G. Faure (Maastricht University en Erasmus School of Law).

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


13515249_10154252785558665_1944046674_n   13522511_10154252785298665_63042394_n   13535767_10154252785088665_1599957815_n   13514466_10154252785923665_1740751402_n   


De Ifese studiedag over religie en moraliteit van 25 juni 2016 bestond uit vier lezingen met een aansluitend panelgesprek. Prof. dr. René Gabriëls (Universiteit van Maastricht) beet de spits af met een betoog over ‘Religieus en economisch fundamentalisme’. Drs. Michaël Bauwens (KU Leuven) sprak vervolgens over ‘De morele autoriteit van Kerk en staat’. Na de pauze nam prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) het woord over ‘Religie en moraliteit: wat kunnen we van de Verlichting leren?’. De laatste lezing werd verzorgd door prof. Frank Van Dun en behandelde de vraag: ‘Religie en ethiek: alles of niets?’.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Ifese Startactiviteit   IMG_8401   Laurent Waelkens   Frank Naert   


Op 21 februari 2016 hield het Instituut haar startactiviteit waarop ze haar nieuwe naam en onderzoeksdoel voorstelde. Prof. dr. Helder De Schutter (KU Leuven) verzorgde een inleidende lezing over de rol van ideeën. Vervolgens deelden prof. dr. Frank Naert (UGent) en prof. dr. Eric Vanhaute (UGent) hun inzichten over de economische waarden en instituties die volgens hen onze manier van leven hadden mogelijk gemaakt. De activiteit werd afgesloten met een tweespraak tussen em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent) en prof. dr. Laurent Waelkens (KU Leuven), die hun licht lieten schijnen over de juridische waarden en instituties. Aansluitend volgde een nieuwjaarsbuffet met een tafelrede door Peter De Keyzer (hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis) over de vrije markt als motor van welvaart .

Meer informatie: Ifese Startactiviteit en Ifese Nieuwjaarsbuffet.


Herfstseminarie 1   Steun ons 2   Herfstseminarie 3   Herfstseminarie 4   


Op 14 november 2015 verzamelden we voor een studiedag over ‘Verzoenbare vrijheidsvisies? In filosofie, psychologie en recht’. Op deze studiedag kregen de aanwezigen drie lezingen en een panelgesprek. In de eerste lezing van em. prof. dr. André Van de Putte (KU Leuven) werden drie concepties van politieke vrijheid behandeld. Dr. Jan De Vos (UGent) vervolgde in zijn tweede lezing met een analyse van ‘Digitalisering & Big Data: het einde van de (neuro)psychologisering? Een kwestie van kennis en vrijheid’. De derde lezing van prof. dr. Frank Fleerackers (KU Leuven) behandelde tot slot ‘Tegenspraak en contrapunt: vrijheid in juridische interactie’. De studiedag werd afgesloten met een panelgesprek onder begeleiding van prof. dr. Filip Buekens (KU Leuven).


   Zomer 1   Zomer 2   Zomer 3   Zomer 4b


De studiedag over klassieke auteurs ging door op 19 september 2015. Prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB) leidde de dag in met een lezing over Alexis De Tocqueville. Dr. Michael Jewkes (KU Leuven) sloot daarbij aan met een analyse over Diversiteit en Federalisme bij de klassiek liberale auteurs Acton, Mill en Tocqueville. Na de lunch verzorgde prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) een lezing over Spinoza. De dag werd afgesloten met een uiteenzetting door em. prof. dr. Fernand Tanghe (UA) over Machiavelli.


Student 4   Student 1      Student 3   


Tijdens de zomer van 2015 presenteerden drie studenten hun onderzoek. De eerste was dr. Michaël Vlerick (postdoctoraal onderzoeker), die op 17 juli sprak over ‘Better than our nature?’. De tweede lezing werd op 24 juli gegeven door drs. Niels Appermont (UHasselt) en behandelde de verhouding tussen belastingen en eigendomsrecht. De laatste focuste op de masterthesis van Nathalie Van Baren (Universiteit van Amsterdam), die sprak over ‘Religie en economische ontwikkeling? Een update van de relatie tussen religie en economische attitudes’.


LANDE 2   LANDE 4   Lande 5      LANDE 3


Op 28 maart 2015 organiseerden we onze eerste studiedag over Law and Economics. Met behulp van vier lezingen konden de deelnemers kennis maken met de methoden en het onderzoek van dit interdisciplinaire onderzoeksgebied.  In de voormiddag sprak prof. dr. Ann-Sophie Vandenberghe (Universiteit van Rotterdam) over ‘Behavioural law and economics of contracts’ en nam dr. Alexandre Biard (RILE) het woord over ‘Mass litigation in Europe from the perspective of behavioural economics’. In de namiddag verzorgde prof. dr. Joeri Vananroye (KU Leuven) een lezing over ‘Moeder overste en het ménage à trois: zijn dwingende regels omtrent het aantal leden in een huwelijk, vennootschap of andere organisatievorm voorantwoord?’. Dr. Marco Fabbri (Erasmus School of Law) sloot de studiedag af met ‘Social welfare and behavioral public choices’.


tocqueville-4   tocqueville-3         tocqueville-1


In de lente van 2015 werden verschillende hoofdstukken van Alexis De Tocqueville zijn ‘De la démocratie en Amérique’ besproken tijdens een seminarie onder begeleiding van em. prof. dr. Fernand Tanghe (UA). De sessies vonden plaats op 19 maart, 2 april, 23 april en 30 april.


spontane-orde-2   spontaner-orde-1      spontane-orde-4   spontane-orde-3


Zaterdag 18 april 2015  hielden we een seminarie over spontane orde te Antwerpen. Daarbij werden o.a. teksten van nobelprijswinnaars Friedrich von Hayek en James Buchanan besproken. Dr. Werner Vandenbruwaene (UA) hielp de discussie tussen de deelnemers te begeleiden.


nieuwjaarsbuffet2015-1   nieuwjaarsbuffet2015-2      nieuwjaarsbuffet2015-3   nieuwjaarsbuffet2015-4


De nieuwjaarsactiviteit vond plaats in Brasserie Le Roi te Antwerpen op 7 februari 2015.  Prof. Patrick Stouthuysen (VUB) voorzag een tafelreden. Deze behandelde het door hem vertaalde boek ‘Soirées dans la Rue Saint-Lazare’ van de Belgische econoom Gustave de Molinari.