Presentaties Jitte Akkermans


PRESENTATIES JITTE AKKERMANS 2020-2023


 • “De redding van KBC, Dexia, Ethias, Gemeentelijke Holding, Fortis, Kaupting en NBB” op Ifese Workshop 15 december 2023.
 • “Vergelijking van constitutionele regels voor belastingen, retributies en socialezekerheidsbijdragen en hun toepassingsgebied” op Ifese Workshop 27 oktober 2023.
 • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld” op Ifese Colloquium 9 september 2023.
 • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld – Bijzondere financieringswet, samenwerkingsakkoorden 13 december 2013 en 22 mei 2014 en KB 23 mei 2018” op Ifese Workshop 25 augustus 2023.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie (deel 3) – GwH 81/97 en 195/2004” op Ifese Workshop 21 juni 2023.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie (deel 2) – GwH 29/96, 124/99, 139/2003, 101/2013, 121/2008, 9/2011, 31/2016, 90/2018, 129/2015, 32/2019, 38/2019” op Ifese Workshop 26 mei 2023.
 • “Eenjarigheid van de begroting – GwH 5 maart 1996 (13/96), 28 april 2016 (62/2016), 13 oktober 2016 (130/2016), 15 juni 2017 (71/2017), 16 januari 2020 (3/2020) en 30 september 2921 (127/2021) en RvS 5 mei 2000 (87.075) en adv. 7 en 12 november 2003 (36.080)” op Ifese Workshop 21 april 2023.
 • “Eenjarigheid van de belastingen – GwH  26 april 2006 (59/2006), 21 december 2017 (145/2017) en 24 oktober 2019 (157/2019) en Cass. 16 juni 2017 (F.15.0127.N)” op Ifese Workshop 24 februari 2023.
 • “Voorlopige maatregelen bij retroactieve begrotingswijzigingen in een afgesloten begrotingsjaar – BVerfG 22 november 2022, nr. 2 BvF 1/22” op Ifese Workshop 27 januari 2023.
 • “Eigenmiddelenbesluit EU (2) – BVerfG 6 december 2022, nrs. 2 BvR 547/218 en 2 BvE 4/21” op Ifese Workshop 19 december 2022.
 • Transmission Protection Instrument – ECB 21 juli 2022” op Ifese Workshop 25 november 2022.
 • “Begrotingsoverschrijdingen – BVerfG 25 mei 1977” op Ifese Workshop 14 oktober 2022.
 • “De argumentatieve dimensie achter cijfermatige analyses” op Ifese Symposium 8 oktober 2022.
 • “Informatierechten en begrotingsbevoegdheid van het parlement bij de redding banken en overheden” op Ifese Colloquium 10 september 2022.
 • “Voorlopig bewindvoerders, bestuurders en zaakvoerders bij beleggingsvennootschappen – Voorz. Orb. Antwerpen (KG) 29 april 2022 en 20 mei 2022” op Ifese Workshop 26 augustus 2022.
 • “Motivering in APP en PEPP besluiten – Besluit (EU) 2015/5, 2015/1613, 2017/102, 2017/1316, (ABSPP); 2014/828, 2017/101, 2017/1360, 2017/2199, 2020/187 (CBPP3); 2015/774, 2015/2101, 2015/2464, 2016/702, 2017/100, 2020/188 (PSPP); 2016/948, 2017/103, 2017/1359, 2020/441 (CSPP); 2020/440, 2020/1143, 2021/174 (PEPP) van de ECB” op Ifese Workshop 17 juni 2022.
 • “Begrotingsbevoegdheid parlement bij redding banken en overheden – BVerfG 7 september 2011 (EFSF I), 28 februari 2012 (EFSF II), 12 september 2012 (ESM I), 18 maart 2014 (ESM II) en 30 juli 2019 (Bankenunie)” op Ifese Workshop 20 mei 2022.
 • “Informatieverplichtingen t.a.v. parlement bij redding banken en overheden – BVerfG 12 september 2012 (ESM), 7 november 2017 (BaFin, Bundesbank en SoFFin) en 27 april 2021 (Grexit)” op Ifese Workshop 22 april 2022.
 • “Economische beleidsvrijheid – BVerfG 20 juli 1954 (Investitionshilfe), 11 juni 1958 (Apotheken), 21 februari 1962 (Residenzpflicht der Warenautomaten), 7 augustus 1962 (Feldmühle), 18 december 1968 (Mühlengesetz), 16 maart 1971 (Erdölbevorratung), 8 februari 1972 (Steinmetz), 19 maart 1975 (Mühlenstrukturgesetz) en 1 maart 1979 (Mitbestimmung)” op Ifese Workshop 31 maart 2022.
 • “Wanbetalingen door buitenlandse mogendheden – BVerfG 30 april 1963 (Iranische Botschaft), 13 december 1977 (Philippinische Botschaft), 6 december 2006 (Diplomatische Immunität) en 8 mei 2007 (Argentinien-Anleihen)” op Ifese Workshop 25 februari 2022.
 • “Het faillissement van het Duitse Rijk – BVerfGE 14 november 1962 (Staatsbankrott)” op Ifese Workshop 28 januari 2022.
 • “Eigendomsrecht van aandeelhouder bij squeeze-out en bail-out – BVerfG 7 augustus 1962 (Feldmühle), 27 april 1999 (DAT AG), 30 mei 2007 (Squeeze-out I), 26 maart 2009 (Commerzbank I), 16 mei 2012 (Squeeze-out II) en 8 september 2014 (Commerzbank II )” op Ifese Workshop 17 december 2021.
 • “Federale loyaliteit, Berücksichtigungsprinzip en Bundestreue in België, Oostenrijk en Duitsland (Keizerrijk, Weimarrepubliek en Bondsrepubliek)” op Ifese Workshop 27 november 2021.
 • “Over supraconstitutionele normen – BVerfG (1ste k.) 18. december 1953, nr. 1 BvL 106/53” op Ifese Workshop 5 november 2021.
 • “Eigenmiddelenbesluit EU – GwH 30 september 2021, nr. 127/2021; BVerfG 26 maart 2021, 5 april 2021 en 8 juni 2021, nrs. 2 BvR 547/218 en 2 BvE 4/21” op Ifese Workshop 15 oktober 2021.
 • “Motiveringsplicht bestuurshandelingen – België vs. EU” op Ifese Workshop 23 september 2021.
 • “Constitutionele en Europeesrechtelijke beperkingen op onconventioneel monetair beleid” op Ifese Colloquium 12 september 2021.
 • “Bancair versus algemeen insolventierecht” op Ifese Workshop 27 augustus 2021.
 • “Rechterlijke controle over feiten waarover er geen consensus bestaat in de wetenschap – BVerfG 23 oktober 2018” op Ifese Workshop 6 augustus 2021.
 • “Transformatie van inhoudelijke naar procedurele regels in de rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. EMU” op Ifese Workshop 2 juli 2021.
 • “Doelstellingen en impliciete aannames achter interpretatietechnieken” op Ifese Workshop 18 juni 2021.
 • “Schuldeisers van insolvente gemeentes en niet-coöperatieve staten – EHRM 24 september 2013 (De Luca t. Italië en Pennino t. Italië), 14 maart 2018 (Oleynikov t. Rusland) en 3 juli 2018 (Volokitin e.a. t. Rusland)” op Ifese Workshop 4 juni 2021.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie – Invulling door BWHI, RvS en GwH & vergelijking met economische typologie en Europese Unie” op Ifese Workshop 21 mei 2021.
 • “Manifeste onbegrijpelijkheid van de motivering door de Cour de Cassation – EHRM 19 februari 1998 (Higgins en anderen), 21 maart 2000, (Dulaurans), 29 augustus 2000 (Jahnke en Lenoble) en 16 februari 2012 (Tourisme d’affaires)” op Ifese Workshop 7 mei 2021.
 • “Lekenrechters: jury als grondwettelijke waarborg – E. de Gerlache, Gw, RvS en GwH v. Cass. en wetgever” op Ifese Workshop 23 april 2021.
 • “Democratische beïnvloeding t.a.v. rechtsvorming door de hoogste rechtscolleges” op Ifese Workshop 9 april 2021.
 • “Over de (on)grondwettelijkheid van artikel 26, §1bis van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof” op Ifese Workshop 26 maart 2021.
 • “Wenselijk recht – Totale orde, dominantie, afwegingen en de schijnoplossing van het nut” op Ifese Workshop 5 maart 2021.
 • “Belgische constitutionele identiteit – Over 13 waarborgen voor fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat die (nog steeds) de onafhankelijkheid rechtvaardigen” op Ifese Workshop 19 februari 2021.
 • “Transparantie en verduidelijking: rechtspraak en rechtsleer versus (her)codificatie – F.C. von Savigny” op Ifese Workshop 5 februari 2021.
 • “Zelfselectie in het publiekrecht – Speltheoretische analyse van de procedures voor de Raad van State afdeling wetgeving” op Ifese Workshop 22 januari 2021.
 • “Onafhankelijke toezichthouders – HvJ 9 maart 2010 inzake toezicht gegevensbescherming (C-518/07 en C-614/1) vs. BVerfG 30 juli 2019 inzake bankenunie (2 BvR 1685/12 en 2 BvR 2631/14)” op de Ifese Workshop 8 januari 2021.
 • “Grondwettelijke toetsing van bevoegdheidsverdeling – Hof van Justitie in Pringle (C-370/12), Gauweiler (C-62/14) en Weiss (C-493/17) vs. Grondwettelijk Hof in Pyrostar (165/2020)” op Ifese Workshop 18 december 2020.
 • “Rechtsgeleerdheid als autoriteitsdiscipline” op Ifese Symposium 15 november 2020.