Geschiedenis


Oprichting


Het Instituut werd in 2007 opgericht. Het had tot doel onderzoek en educatie aan te bieden in de inzichten die een Amerikaans econoom in de tweede helft van vorige eeuw had onderwezen. Het Instituut werd dan ook naar hem vernoemd. In 2010 werd het onderzoeksdomein ruimer gedefinieerd. Het zou vanaf dat moment verder gaan als een centrum voor onderzoek en educatie in rechtsfilosofie en economische theorie.

 


Uitbreiding onderzoeksdomein


In de jaren die daarop volgden, kwamen tijdens de seminaries en studiedagen steeds weer nieuwe auteurs, stromingen en invalshoeken aan bod. Naast rechtsfilosofie en economische theorie werden nu ook theorieën uit de politieke wetenschappen en methodologische vragen behandeld. Seminaries, colloquia en kringen volgden elkaar in snel tempo op en belichtte stilaan alle domeinen van de sociale wetenschappen en filosofie.

 


Ifese


In 2016, negen jaar na de oprichting, werd dan ook een naam te gekozen die beter weergeeft waar het Instituut mee bezig is. Het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke Educatie (Ifese) was daarmee geboren. Ifese preciseerde ook meteen haar onderzoeksdoel. De vereniging is een centrum van onderzoek en educatie in het ontstaan en verder ontwikkelen van de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maakten en de moeite om geleefd te worden. Het instituut maakt daartoe net als voordien de inzichten van academisch filosofisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek hierover toegankelijk voor een ruimer publiek.