Bestuur

Het Instituut kan rekenen op vijftien bestuursleden. We stellen ze graag kort aan u voor:


Glenn

 

Glenn L’hoëst is de derde voorzitter van ons Instituut. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt en Maastricht University, waar hij een master in de rechten en vennootschapsrecht behaalde. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Antwerpen.

 


Prof. dr. Niels Appermont is de academisch directeur van Ifese. Hij is bestuurder van de vzw sinds 2015. Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Professor Appermont doceert thans economisch recht aan de UHasselt.


Jitte

Drs. Jitte Akkermans organiseert als ondervoorzitter jaarlijks enkele studiedagen en seminaries. Tussen 2014 en 2017 beheerde hij als penningmeester ook de financiën van onze vzw. Jitte behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2013 en bachelor economie aan de KU Leuven in 2015, waar hij nu doctoraatsassistent is aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Research School.


Jari

 

Dr. Jari Vanroy zet zich sinds 2015 in als bestuurslid van onze vereniging. Tussen 2015 en 2017 was hij verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Hij behaalde in 2017 een doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven met een proefschrift over motivatie voor fysieke activiteit bij ouderen. Thans werkt doctor Vanroy als sportbegeleider bij Sport Vlaanderen Herentals.


Simen

 

Dr. Simen Akkermans zetelt in de raad van bestuur sinds 2015. Hij organiseert het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet en overziet de boekenverkoop. Simen is industrieel ingenieur van opleiding. Hij behaalde in 2018 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven waar hij werkt als wetenschappelijk onderzoeker.

 


 

Vincent Vincke is sinds 2018 secretaris bij Ifese. Hij zet sinds 2016 als bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedagen. Hij studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij tevens participeert aan het VUB Honours Programme – Science Beyond Boundaries.

 


 

Davy Dirix is sinds 2017 de communicatiedirecteur van het Instituut. Hij is actief in het bestuur van onze vzw sinds 2013. Davy heeft een bachelor politiek wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als Communications Manager.

 


 

Pierre Caron is onze penningmeester sinds 2017. In 2016 was hij ook al bestuurslid. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 


Bene

 

Benedict Vanlanduyt engageert zich als bestuurder van het Instituut sinds 2016.  Sinds 2017 is ze verantwoordelijk voor het ledenbeheer. U kan bij haar terecht met al uw vragen in verband met lidmaatschap/vriendschap bij onze vereniging. Benedict studeert rechten en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven waar ze eveneens actief is bij VVN Youth.


 

Pieter Daem is sinds 2017 bestuurder van onze vzw. Tussen 2017 en 2018 was hij de secretaris van de vereniging. Pieter is bezig aan een onderzoeksmaster in de rechten aan de KU Leuven en is hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis.

 


Simon2

 

Simon Van Poucke werd in 2014 waarnemend bestuurslid. Hij organiseerde tussen 2014 en 2016 de logistieke kant van onze activiteiten. Tussen 2015 en 2017 was hij als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van onze vzw. Thans ondersteunt Simon de vzw als bestuurslid.

 


 

Mats Cuvelier zetelt sinds 2017 in het bestuur van Ifese. In 2018 behaalde hij zijn master rechten aan de UGent waar hij ook lid was van VVN Youth. Thans studeert hij aan NYU.

 

 


Dries

 

Dries De Maesschalck ondersteunt als bestuurslid de vereniging sinds 2015. Hij heeft een master in de nucleaire fysica van de KU Leuven en werkt als Data Analyst .

 

 


Thomas

 

Thomas Verhulst is een oprichtend lid van het Instituut. Hij ondersteunt de werking als bestuurslid. Thomas staat in voor de video-opname van onze activiteiten. Voordien was hij ook de eerste secretaris van het Instituut. Thomas werkt als programmeur.

 


Xavier

 

Xavier Meulders is als oprichtend lid bestuurder bij onze vzw sinds 2007. Tot 2015 bekleedde hij de functie van secretaris. Xavier studeerde filosofie aan de UA en KU Leuven en werkt in de private sector.

 


Voor meer informatie kan u onze voorzitter mailen op glenn.lhoest@ifese.be