Bestuur

Het Instituut kan rekenen op zesentwintig bestuursleden. We stellen ze graag kort aan u voor:


Glenn

Glenn L’hoëst is de derde voorzitter van ons Instituut. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt en Maastricht University, waar hij een master in de rechten en vennootschapsrecht behaalde. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Antwerpen.

 

 


Prof. dr. Niels Appermont is de academisch directeur van Ifese. Hij is bestuurder van de vzw sinds 2015. Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Professor Appermont doceert thans economisch recht aan de UHasselt.


Drs. Jitte Akkermans organiseert als ondervoorzitter jaarlijks enkele studiedagen en seminaries. Tussen 2014 en 2017 beheerde hij als penningmeester ook de financiën van onze vzw. Jitte behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2013 en bachelor economie aan de KU Leuven in 2015, waar hij nu doctoraatsassistent is aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Research School.


Drs. Vince Liégeois is sinds 2019 bestuurder van Ifese en editor van ‘In perspectief’. Hij studeerde Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in Italiaanse Taalkunde, Conceptual Semantics en Historical Syntax. Hij was onder meer scientific assistant aan de Università degli Studi di Perugia en deed verder nog een Erasmus aan de Università degli Studi di Verona. Thans werkt hij aan een doctoraat aan de Université de Bourgogne.


Drs. Dieter Van Esbroeck won in 2019 de Montaigne Essaywedstrijd van Ifese. Daarop trad hij toe tot het bestuur van Ifese. Datzelfde jaar rondde hij zijn master handelsingenieur af aan de KU Leuven na een semester aan Paris Dauphine. Dieter werkt thans aan een doctoraat in de economie aan de KU Leuven.

 

 


Drs. Simon Vanhove is sinds 2019 bestuurslid. Hij doctoreert in het energierecht en volgt ook enkele vakken kunstwetenschappen. Hij behaalde een bachelor (Université de Namur, 2015) en een master (KULeuven 2017) in de rechten.

 

 


Dr. Jari Vanroy zet zich sinds 2015 in als bestuurslid van onze vereniging. Tussen 2015 en 2017 was hij verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Hij behaalde in 2017 een doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven met een proefschrift over motivatie voor fysieke activiteit bij ouderen. Thans werkt doctor Vanroy aan het Sint-Romboutscollege Mechelen en traint hij de jonge doelmannen van KV Mechelen.

 


Simen

Dr. Simen Akkermans zetelt in de raad van bestuur sinds 2015. Hij organiseert het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet en overziet de boekenverkoop. Simen is industrieel ingenieur van opleiding. Hij behaalde in 2018 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven waar hij werkt als wetenschappelijk onderzoeker.

 

 


Vincent Vincke is sinds 2018 secretaris bij Ifese. Hij zet sinds 2016 als bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedagen. Hij studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij tevens participeert aan het VUB Honours Programme – Science Beyond Boundaries.

 

 


Davy Dirix is sinds 2017 de communicatiedirecteur van het Instituut. Hij is actief in het bestuur van onze vzw sinds 2013. Davy heeft een bachelor politiek wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als Communications Manager.

 

 


Pierre Caron is onze penningmeester sinds 2017. In 2016 was hij ook al bestuurslid. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 

 


Benedict Vanlanduyt engageert zich als bestuurder van het Instituut sinds 2016.  Sinds 2017 is ze verantwoordelijk voor het ledenbeheer. U kan bij haar terecht met al uw vragen in verband met lidmaatschap/vriendschap bij onze vereniging. Benedict studeert filosofie en rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven waar ze eveneens actief is bij VVN Youth.

 


Dries

Dries De Maesschalck ondersteunt als bestuurslid de vereniging sinds 2015. Hij heeft een master in de nucleaire fysica van de KU Leuven en werkt als Data Analyst.

 

 

 


Pieter Daem is sinds 2017 bestuurder van onze vzw. Tussen 2017 en 2018 was hij de secretaris van de vereniging. Pieter is in het kader van een onderzoeksmaster in de rechten aan de KU Leuven op uitwisseling aan Northwestern Pitzker School of Law in Chicago en is hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis.

 


Wannes De Roeck is sinds 2019 bestuurder van het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke Educatie. Hij behaalde dat jaar ook de master rechten aan de KU Leuven. Vanuit zijn interesse in het ondernemingsklimaat vervolledigde Wannes reeds verschillende stage’s waaronder één in Shanghai voor Orient Cambridge Lawyers. Thans werkt hij als belastingconsulent.

 


Simon Van Poucke werd in 2014 bestuurslid van het Instituut. Hij organiseerde tussen 2014 en 2016 de logistieke kant van onze activiteiten. Tussen 2015 en 2017 was hij als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van onze vzw. Thans ondersteunt hij de vzw als bestuurder. Simon zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad van Nazareth.

 

 


Mats Cuvelier zetelt sinds 2017 in het bestuur van Ifese. In 2018 behaalde hij zijn master rechten aan de UGent waar hij ook lid was van VVN Youth. Thans studeert hij aan NYU.

 

 

 


Andreas Van Paemel werd in 2019 verkozen tot bestuurder van de vzw. Hij is student rechten aan de UGent en is voorzitter van een Gentse studentenvereniging.

 

 

 


Benjamin Dossche werd in 2019 tot de raad van bestuur van de vzw verkozen. Hij studeert rechten aan de UGent. In 2018 won hij op de jaarlijkse interuniversitaire VVN Model United Nations de UGent diplomacy award.

 

 


Max De Schryver werd in 2019 tot de raad van bestuur van de vzw verkozen. Hij verzorgt de nieuwsbrief en sociale media van Ifese. Max studeert rechten aan de UGent. In 2018-2019 was hij bestuurslid bij B2S Gent.

 

 


Christophe Janssens is bestuurder van de vzw sinds 2019. Hij is een masterstudent in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en volgt de afstudeerrichting economisch recht.

 

 

 


Armel de Schreye werd in 2019 bestuurder van het instituut. Hij behaalde in 2018 een master politieke wetenschappen aan de VUB waar hij eveneens actief was bij de Studiekring Vrij Onderzoek. Thans is hij werkzaam als universitair medewerker bij de Senaat.

 

 


Joeri Vandendriessche is sinds 2019 bestuurder van Ifese vzw. Hij behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen en studeert nu economische-wetenschappen aan de KU Leuven. Als student-ondernemer is hij naast zijn studies ook bezig met zijn eigen start-up.

 

 


Kwinten Franckaert werd in 2019 bestuurder bij Ifese. Hij studeert sinds 2016 rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgt daarnaast vakken wijsbegeerte.

 

 

 


Thomas

Thomas Verhulst is een oprichtend lid van het Instituut. Hij ondersteunt de werking als bestuurslid. Thomas staat in voor de video-opname van onze activiteiten. Voordien was hij ook de eerste secretaris van het Instituut. Thomas werkt als programmeur.

 

 


Xavier

Xavier Meulders is als oprichtend lid bestuurder bij onze vzw sinds 2007. Tot 2015 bekleedde hij de functie van secretaris. Xavier studeerde filosofie aan de UA en KU Leuven en werkt in de private sector.

 

 


Voor meer informatie kan u onze voorzitter mailen op glenn.lhoest@ifese.be