Bestuur

Het Instituut kan rekenen op veertien bestuursleden. We stellen ze graag kort aan u voor:


Glenn

 

Glenn L’hoëst is de derde voorzitter van ons Instituut. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt en Maastricht University, waar hij een master in de rechten en vennootschapsrecht behaalde. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Antwerpen.

 


Prof. dr. Niels Appermont is de academisch directeur van Ifese. Hij is bestuurder van de vzw sinds 2015. Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Professor Appermont doceert thans economisch recht aan de UHasselt.


Jitte

 

Drs. Jitte Akkermans organiseert als ondervoorzitter jaarlijks enkele studiedagen en seminaries. Tussen 2014 en 2017 beheerde hij als penningmeester ook de financiën van onze vzw. Jitte behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2013 en bachelor economie aan de KU Leuven in 2015, waar hij nu doctoraatsassistent is aan de faculteit rechtsgeleerdheid.


Jari

 

Dr. Jari Vanroy zet zich sinds 2015 in als bestuurslid van onze vereniging. Tussen 2015 en 2017 was hij verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Hij behaalde in 2017 een doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven met een proefschrift over motivatie voor fysieke activiteit bij ouderen.

 


Simen

 

Drs. Simen Akkermans zetelt in de raad van bestuur sinds 2015. Hij organiseert het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet en overziet de boekenverkoop. Simen is industrieel ingenieur van opleiding en doctoreert aan de KU Leuven in chemische ingenieurswetenschappen.

 


 

Davy Dirix is sinds 2017 de communicatiedirecteur van het Instituut. Hij is actief in het bestuur van onze vzw sinds 2013. Davy heeft een bachelor politiek wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als junior consultant.

 


 

Pierre Caron is onze penningmeester sinds 2017. In 2016 was hij ook al bestuurslid. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 


 

Pieter Daem is sinds 2017 bestuurder en secretaris van onze vzw. Hij studeert rechten aan de KU Leuven, waar hij deelneemt aan het facultaire honoursprogramma en redactielid is van Jura Falconis.

 


Bene

 

Benedict Vanlanduyt engageert zich als bestuurder van het Instituut sinds 2016.  Sinds 2017 is ze verantwoordelijk voor het ledenbeheer. U kan bij haar terecht met al uw vragen in verband met lidmaatschap/vriendschap bij onze vereniging.  Benedict studeert rechten en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 


 

Vincent Vincke is bestuurslid bij Ifese. Hij zet sinds 2016 als bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedagen. Hij studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij tevens participeert aan het VUB Honours Programme – Science Beyond Boundaries.

 


Simon2

 

Simon Van Poucke werd in 2014 waarnemend bestuurslid. Hij organiseerde tussen 2014 en 2016 de logistieke kant van onze activiteiten. Tussen 2015 en 2017 was hij als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van onze vzw. Thans ondersteunt Simon de vzw als bestuurslid.

 


 

Mats Cuvelier zetelt sinds 2017 in het bestuur van Ifese. Hij studeert rechten aan de UGent waar hij ook lid is van VVN Youth.

 

 


Dries

 

Dries De Maesschalck ondersteunt als bestuurslid de vereniging sinds 2015. Hij studeert fysica aan de KU Leuven.

 

 


Thomas

 

Thomas Verhulst is een oprichtend lid van het Instituut. Hij ondersteunt de werking als bestuurslid. Thomas staat in voor de video-opname van onze activiteiten. Voordien was hij ook de eerste secretaris van het Instituut. Thomas werkt als programmeur.

 


Xavier

 

Xavier Meulders is als oprichtend lid bestuurder bij onze vzw sinds 2007. Tot 2015 bekleedde hij de functie van secretaris. Xavier studeerde filosofie aan de UA en KU Leuven en werkt in de private sector.

 


Voor meer informatie kan u onze voorzitter mailen op glenn.lhoest@ifese.be