Bestuur

Het Instituut kan rekenen op veertien bestuursleden. We stellen ze graag kort aan u voor:


Glenn

 

Glenn L’hoëst is de derde voorzitter van ons Instituut. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt en Maastricht University, waar hij een master in de rechten en vennootschapsrecht behaalde. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Antwerpen.

 


Jitte

 

Jitte Akkermans organiseert als ondervoorzitter jaarlijks enkele studiedagen en seminaries. Tussen 2014 en 2017 beheerde hij als penningmeester ook de financiën van onze vzw. Jitte behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2013 en bachelor economie aan de KU Leuven in 2015, waar hij nu doctoraatsassistent is aan de faculteit rechtsgeleerdheid.


 

Pierre Caron is onze penningmeester sinds 2017. In 2016 was hij ook al bestuurslid. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 


 

Pieter Daem is sinds 2017 bestuurder en secretaris van onze vzw. Hij studeert rechten aan de KU Leuven.

 

 


Bene

 

Benedict Vanlanduyt engageert zich als bestuurder van het Instituut sinds 2016.  Sinds 2017 is ze verantwoordelijk voor het ledenbeheer. U kan bij haar terecht met al uw vragen in verband met lidmaatschap/vriendschap bij onze vereniging.  Benedict studeert rechten en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 


Simon2

 

Simon Van Poucke werd in 2014 waarnemend bestuurslid. Hij organiseerde tussen 2014 en 2016 de logistieke kant van onze activiteiten. Tussen 2015 en 2017 was hij als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van onze vzw. Thans ondersteunt Simon de vzw als bestuurslid.

 


Jari

 

Jari Vanroy zet zich sinds 2015 in als bestuurslid van onze vereniging. Tussen 2015 en 2017 was hij verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Hij doctoreert aan de Katholieke Universiteit Leuven over motivatie voor fysieke activiteit bij ouderen.

 


Lode

 

Lode Cossaer werd in 2010 actief bij ons Instituut en was tussen 2012 en 2015 de tweede voorzitter van de vereniging. Tussen 2015 en 2017 was hij tevens ondervoorzitter. Lode studeerde filosofie aan de UA en KU Leuven waarna hij als docent micro-economie aan de slag ging bij de United Business Institutes. Daarnaast doctoreert hij aan de KU Leuven.


Vincent Profiel (2)

 

Vincent Vincke is bestuurslid bij Ifese. Hij zet sinds 2016 als bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedagen. Hij studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

 


Niels

 

Niels Appermont werd in 2015 bestuurder van de vzw.  Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreert als aspirant van het FWO-Vlaanderen.

 


Simen

 

Simen Akkermans zetelt in de raad van bestuur sinds 2015. Hij organiseert het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet en overziet de boekenverkoop. Simen is industrieel ingenieur van opleiding en doctoreert aan de KU Leuven in chemische ingenieurswetenschappen.

 


Dries

 

Dries De Maesschalck ondersteunt als bestuurslid de vereniging sinds 2015. Hij studeert fysica aan de KU Leuven.

 

 


Thomas

 

Thomas Verhulst is een oprichtend lid van het Instituut. Hij ondersteunt de werking als bestuurslid. Thomas staat in voor de video-opname van onze activiteiten. Voordien was hij ook de eerste secretaris van het Instituut. Thomas werkt als programmeur.

 


Xavier

 

Xavier Meulders is als oprichtend lid bestuurder bij onze vzw sinds 2007. Tot 2015 bekleedde hij de functie van secretaris. Xavier studeerde filosofie aan de UA en KU Leuven en werkt in de verzekeringssector.

 


Voor meer informatie kan u onze voorzitter mailen op glenn.lhoest@ifese.be