Moderniteit, de vreemdeling en natiestaten – Zygmunt Bauman

De Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman schreef in zijn intellectuele leven over verschillende onderwerpen, waaronder de invloed van de moderniteit op de huidige westerse samenlevingen. Hij bracht o.a. aan het licht welke invloed het moderne denken had op de Holocaust en meer algemeen de verhouding met de ‘vreemdeling’. In wat volgt wordt een beknopte […]

Ifese Symposium Wetenschapsmethodologie in Perspectief (editie 2022)

IFESE SYMPOSIUM WETENSCHAPSMETHODOLOGIE IN PERSPECTIEF Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie zijn derde symposium waarin vier hoofdstukken uit het verzamelwerk ‘Wetenschapsmethodologie in Perspectief’ besproken zullen worden. Dit symposium geeft verschillende onderzoekers de kans om met elkaar in gesprek te gaan en verschillende (vakoverschrijdende) inzichten uit te wisselen. Het event […]

Ifese Workshop 18 juni 2021

IFESE WORKSHOP 18 juni 2021 De tweewekelijkse Ifese Workshop heeft volgende agenda: “Doelstellingen en impliciete aannames achter interpretatietechnieken” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) . “De failliete advocaat: publiekrechtelijke bedenkingen bij Cass. 18 september 2020” Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven) .. “Cassatie begrijpen, toegepast op de sanctionering van de syntheseconclusie” Drs. Max De Schryver (rechten, UGent) […]

Ifese Workshop 4 juni 2021

IFESE WORKSHOP 4 juni 2021 De tweewekelijkse Ifese Workshop heeft volgende agenda: “Schuldeisers van insolvente gemeentes en niet-coöperatieve staten – EHRM 24 september 2013 (De Luca t. Italië en Pennino t. Italië), 14 maart 2018, (Oleynikov t. Rusland) en 3 juli 2018 (Volokitin e.a. t. Rusland)” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) . “Vrijheid van meningsuiting in […]

Ifese Workshop 21 mei 2021

IFESE WORKSHOP 21 mei 2021 De tweewekelijkse Ifese Workshop heeft volgende agenda: “De Belgische Economische en Monetaire Unie – Invulling door BWHI, RvS en GwH & vergelijking met economische typologie en Europese Unie.” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) “Vrijheid van handel en nijverheid: horizontale en verticale standaarden.” Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven) “Proces- en materieel recht […]

Ifese Workshop 7 mei 2021

IFESE WORKSHOP 7 mei 2021 De tweewekelijkse Ifese Workshop heeft volgende agenda: “Manifeste onbegrijpelijkheid van de motivering door de Cour de Cassation – EHRM 19 februari 1998 (Higgins en anderen), 21 maart 2000, (Dulaurans), 29 augustus 2000 (Jahnke en Lenoble) en 16 februari 2012 (Tourisme d’affaires)” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) . “Naar een volgende […]

Ifese Workshop 23 april 2021

IFESE WORKSHOP 23 april 2021 De tweewekelijkse Ifese Workshop heeft volgende agenda:   “Lekenrechters: jury als grondwettelijke waarborg – E. de Gerlache, Gw, RvS en GwH v. Cass. en wetgever” Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven) . “Over wat voorzienbaar is en moet zijn” Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven) . “Recente ontwikkelingen in de procedure […]