Ifese Studentenpresentatie Raciale Quota


IFESE STUDENTENPRESENTATIE – RACIALE QUOTA


De studentenpresentatie over kleurenbewustzijn of kleurenblindheid bij raciale quota vindt plaats op vrijdag 15 juli 2022 en start om 20u in lokaal N van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2 te Leuven).
.

Lezing


Het publieke debat omtrent identiteitspolitiek is te wijten aan een verschillende invulling van het gelijkheidsbeginsel. Terwijl sommigen groepsgelijkheid willen promoten door te wijzen naar het belang van identiteit, waarschuwen anderen voor het verlies van individuele gelijkheid door identiteit té sterk te benadrukken. De lezing zal specifiek het spanningsveld trachten te beslechten tussen de ideologie van color consciousness (kleurenbewustzijn) en de ideologie van color blindness (kleurenblindheid), aan de hand van Critical Race Theory en de filosofie van John Rawls.

.


Spreker


Zoë Nevelsteen studeert dit jaar af in de master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen, gecombineerd met de tweede bachelor in de filosofie aan dezelfde universiteit.  In 2021 won zij de Montaigne-wedstrijd met haar paper: “Identiteitspolitiek: een zegen of bedreiging voor vrijheid en gelijkheid?”

.


Inschrijven


Inschrijven is verplicht. U kan zich inschrijven voor deze studentenpresentatie via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot de algemeen directeur, Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).