Ifese Workshop Wetenschap in Perspectief


MEDEDELING


Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werd deze activiteit voor onbepaalde tijd uitgesteld. Meer informatie volgt later.IFESE WORKSHOP WETENSCHAP IN PERSPECTIEF


Op zaterdag 9 mei 2020 organiseert Ifese een workshop waarin de bijdragen aan het jaarboek ‘Wetenschap in Perspectief’ besproken zullen worden. De workshop vindt plaats in lokaal AUG 01.50. Wie interesse heeft om hierop aanwezig te zijn, kan zich richten tot Vince Liégeois (vince.liegeois@ifese.be). Meer informatie volgt later.