Ifese Studiedag Christelijk Denken


MEDEDELING


Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werd deze activiteit voor onbepaalde tijd uitgesteld. Meer informatie volgt later.IFESE STUDIEDAG CHRISTELIJK DENKEN


Ifese organiseert op 25 april 2020 een studiedag over christelijk denken. Voor die eerste editie focussen we op het christelijk denken in de middeleeuwen.

 


Bevestigde sprekers


Russell Friedman

Professor dr. Rusell Friedman is gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte van de KU Leuven. Daar is hij verbonden aan de onderzoekseenheid De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie. Professor Friedman doceert verschillende vakken over middeleeuwse filosofie.

Wouter Druwé

Professor dr. Wouter Druwé is docent Romeins recht en rechtsgeschiedenis aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doceert er Romeins recht, de pandecten en geschiedenis van het canoniek recht.  Professor Druwé behaalde een Master in de rechten (2013), Bachelor in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (2013), Master of Arts in samenleving, recht en religie (2015), Master in het kerkelijk recht (2018) en Doctoraat in de rechten (2018).